Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun maankäyttösektorin hiilipäästöt ja -nielut laskettiin
 

Joensuun maankäyttösektorin hiilipäästöt ja -nielut laskettiin

23.06.2021 12:36

Metsät ovat Suomessa merkittävin hiilinielu, ja niiden käytöllä on vaikutusta hiilen sitoutumiseen ja vapautumiseen. Sitowise Oy:n kesäkuussa 2021 laatimassa raportissa on selvitetty Joensuun maankäyttösektorin päästöjä ja nieluja. 

Maankäyttösektorin päästöjen ja nielujen laskennassa ovat mukana ne maankäyttömuodot, joiden päästöjä ja nieluja voidaan pitää ihmisen toiminnan aiheuttamina: metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet. Laskennassa eivät ole mukana esimerkiksi vesistöjen tai luonnontilaisten soiden päästöt ja nielut. Metsien päästölaskennassa huomioidaan puuston biomassan hiilivaraston muutos sekä maaperän päästöt ja nielut. 

Maaperän vaikutus maankäyttösektorin päästöihin ja nieluihin on puuston vaikutusta pienempi. Puuston kasvihuonekaasutase vaihtelee kasvun ja puuston poistuman mukaan. Vuonna 2018 puusto muodosti Joensuussa noin 88 kt CO2-ekv nielun ja maankäyttösektori yhteensä noin 135 kt CO2-ekv nielun. Joensuun kasvihuonekaasupäästöt olivat 492,9 kt CO2-ekv vuonna 2018. Maankäyttösektorin nielu kattoi siis yli neljänneksen Joensuun päästöistä vuonna 2018. 

Puuston ja koko maankäyttösektorin päästöt ja nielut eri vuosien välillä saattavat vaihdella merkittävästi. Jos puuston hakkuut ja luonnollinen poistuma ylittävät puuston kasvun, muuttuu puusto hiilinielusta hiilen lähteeksi. Tämä oli tilanne Joensuussa vuonna 2014. Vuosina 2016 ja 2018 puusto muodosti jälleen hiilinielun, vaikka puuston runkotilavuuden kasvu olikin aikavälillä 2017–2019 huomattavasti pienempi kuin vuosina 2015–2017.

Lisätietoja:

Jari Leinonen, ympäristönsuojelupäällikkö
0503768584
jari.leinonen@joensuu.fi