Kasvun ja perheiden tuki

Meillä Joensuussa lapset ja perheet ovat tärkeitä. Tuemme heitä varhaiserityiskasvatuksella ja perheohjauksella.

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on yhdessä perheen ja lasta hoitavien yhteistyötahojen kanssa tukea lapsen myönteistä kehitystä ja hyvää itsetuntoa. Tavoitteena on turvata lapselle laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus.

Joensuussa varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluja. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle varhaiskasvatuksessa siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan.

Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Osana tuen järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken. Kaikessa toiminnassa pyritään lapsen kasvun ja kehityksen mahdollisimman varhaiseen tukemiseen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat alueittain

 • Mutala–Rantakylä–Utra: Vuokka Herva
 • Karsikko–Niinivaara: Tarja Norismaa-Rasinmäki
 • Hammaslahti–Niittylahti–Reijola: Leena Räsänen
 • Yksityiset päiväkodit: Hannele Saastamoinen
 • Keskusta–Noljakka–Marjala: Reija Turunen
 • Eno–Uimaharju–Heinävaara–Kiihtelysvaara–Tuupovaara: Tarja Vartiainen

 

Varhaiskasvatuksen perheohjaus

Varhaiskasvatuksen perheohjaus tähtää vanhemmuuden vahvistumiseen ja perheen voimavarojen lisääntymiseen. Työ on luottamuksellista varhaiskasvatuksen palvelua kaikille sitä tarvitseville varhaiskasvatuksen asiakasperheille.

Kaikilla lapsiperheillä on elämänvaiheita, jolloin herää monenlaisia kysymyksiä. Voi jopa tuntua, että omat voimavarat eivät riitä arjen pyöritykseen. Varhaiskasvatuksen perheohjaus tulee avuksi vanhemmille mm. lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen, perhe-elämään ja parisuhteisiin liittyvissä huolissa. Huolta voivat aiheuttaa esimerkiksi

 • rajojen asettaminen
 • arjen hallinta
 • uusperheen arki
 • vanhempien ero ja lapsen asema erossa

Voit varata keskusteluajan perheohjaajan kanssa itse tai pyytää lapsen kanssa työskentelevää henkilökuntaa varaamaan sinulle sopivan ajan. Keskustelu tapahtuu joko lähipäiväkodissa rauhallisessa tilassa tai perheohjaajien toimistolla. Keskustelujen lisäksi toimintaamme kuuluvat myös erilaiset vanhempainryhmät.

Varhaiskasvatuksen perheohjaajat ovat

 • Raili Airaksinen
 • Leena Lappalainen
 • Elina Reentie
 • Jaana Koponen
 • Tuija Raatikainen

YHTEYSTIEDOT

Elina Reentie

varhaiskasvatuksen perheohjaaja
050 599 8751
elina.reentie@joensuu.fi

Jaana Koponen

varhaiskasvatuksen perheohjaaja
050 570 7961
jaana.koponen@joensuu.fi

Vuokko Herva

kiertävä erityislastentarhanopettaja
050 412 8827
vuokko.herva@joensuu.fi

Leena Räsänen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
050 477 8898
leena.rasanen@joensuu.fi

Hannele Saastamoinen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
050 594 2212
hannele.saastamoinen@joensuu.fi

Reija Turunen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
050 304 4256
reija.turunen@joensuu.fi

Tarja Vartiainen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
050 328 5395
tarja.vartiainen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute