Kasvun ja perheiden tuki

Meillä Joensuussa lapset ja perheet ovat tärkeitä. Tuemme heitä varhaiserityiskasvatuksella ja perheohjauksella.

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on yhdessä perheen ja lasta hoitavien yhteistyötahojen kanssa tukea lapsen myönteistä kehitystä ja hyvää itsetuntoa. Tavoitteena on turvata lapselle laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus.

Joensuussa varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluja. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle varhaiskasvatuksessa siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan.

Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Osana tuen järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken. Kaikessa toiminnassa pyritään lapsen kasvun ja kehityksen mahdollisimman varhaiseen tukemiseen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat alueittain

 • Keskusta–Noljakka–Marjala: Reija Turunen
 • Mutala–Rantakylä–Utra: Vuokko Herva
 • Karsikko–Niinivaara: Tarja Norismaa-Rasinmäki ja Riitta Lappalainen
 • Hammaslahti–Niittylahti–Reijola: Leena Räsänen
 • Eno–Uimaharju–Heinävaara–Kiihtelysvaara–Tuupovaara: Tarja Vartiainen

 

Varhaiskasvatuksen perheohjaus

Varhaiskasvatuksen perheohjaus tähtää vanhemmuuden vahvistumiseen ja perheen voimavarojen lisääntymiseen. Työ on luottamuksellista varhaiskasvatuksen palvelua kaikille sitä tarvitseville varhaiskasvatuksen asiakasperheille. Palvelu ei ole avoimen varhaiskasvatuksen asiakasperheiden käytössä.

Kaikilla lapsiperheillä on elämänvaiheita, jolloin herää monenlaisia kysymyksiä. Voi jopa tuntua, että omat voimavarat eivät riitä arjen pyöritykseen. Varhaiskasvatuksen perheohjaus tulee avuksi vanhemmille mm. lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen, perhe-elämään ja parisuhteisiin liittyvissä huolissa. Huolta voivat aiheuttaa esimerkiksi

 • rajojen asettaminen
 • arjen hallinta
 • uusperheen arki
 • vanhempien ero ja lapsen asema erossa

Voit varata keskusteluajan perheohjaajan kanssa itse tai pyytää lapsen kanssa työskentelevää henkilökuntaa varaamaan sinulle sopivan ajan. Keskustelu tapahtuu joko lähipäiväkodissa rauhallisessa tilassa tai perheohjaajien toimistolla. Keskustelujen lisäksi toimintaamme kuuluvat myös erilaiset vanhempainryhmät.

Varhaiskasvatuksen perheohjaajat ovat

 • Raili Airaksinen
 • Mervi Hodju

 

Lumikki- ja Lumiukkotoiminta

Lumikit ja Lumiukot ovat osa Joensuun kaupungin syksyllä 2018 alkanutta varhaiskasvatuksen tukitoimintaa. He ovat läsnä lasten arjessa tarjoten mielekästä toimintaa ja tukea päivän eri toiminnoissa. He liikkuvat, pelaavat, retkeilevät ja ovat sovittuina aikoina lapsen rinnalla ryhmän toiminnassa auttaen haasteissa ja iloiten onnistumisista. Lumikit ja Lumiukot tekevät yhteistyötä myös perheiden kanssa kuunnellen, yhdessä ratkaisuja miettien ja esimerkiksi palavereihin osallistuen.

YHTEYSTIEDOT

Reija Turunen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
 050 304 4256
reija.turunen@joensuu.fi

Vuokko Herva

kiertävä erityislastentarhanopettaja
 050 412 8827
vuokko.herva@joensuu.fi

Riitta Lappalainen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
 050 445 0301
riitta.lappalainen@joensuu.fi

Leena Räsänen

kiertävä erityislastentarhanopettaja
 050 477 8898
leena.rasanen@joensuu.fi

Raili Airaksinen

varhaiskasvatuksen perheohjaaja
 050 408 3646
raili.airaksinen@joensuu.fi

Mervi Hodju

varhaiskasvatuksen perheohjaaja
 050 349 7617
mervi.hodju@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute