KUULUTUKSET

angle-left Ympäristölupa myönnetty Revisol Oy:n jätteenkäsittelylaitokselle

Ympäristölupa myönnetty Revisol Oy:n jätteenkäsittelylaitokselle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 § 61 myöntänyt ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ja 199 §:n mukaisen luvan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta.

Hakija: Revisol Oy

Toiminnan sijainti: Joensuu, Tuokkoskatu 7, kiinteistö 167-22-22102

 

Ympäristölupa myönnettiin energia- ja kuitujakeiden, polttokelpoisen jätteen, purku- ja rakennusjätteen, jätepuun, rauta- ja metalliromun ja tietosuojamateriaalin vastaanottoon, esikäsittelyyn, käsittelyyn ja välivarastointiin, sekä biojätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun ja vaarallisten jätteiden siirtokuormaukseen. Lupa koskee yhteensä 19 990 tonnia jätemateriaalia vuodessa. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Päätös ovat nähtävillä 17.12.2020-25.1.2021 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2.kerros).

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 17.12.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 25.1.2021

Lisätietoja: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 17.12.2020 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare