KUULUTUKSET

angle-left Pyhäselän Sora Oy:lle myönnetty maa-aineslupa Hammaslahden Lamminkylään

Pyhäselän Sora Oy:lle myönnetty maa-aineslupa Hammaslahden Lamminkylään

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.5.2019 § 26 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan:

Hakija:    Pyhäselän Sora Oy
Tila:    Joensuun kaupunki, Hammaslahti, tilat Soramäki RN:o 149:1 ja Terhola RN:o 40:100
Sijainti:     Hammaslahdessa Lamminkylällä Kiihtelystien eteläpuolella

Samalla myönnettiin MAL 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Maa-aineslupa myönnettiin soran ja hiekan ottamiseen 15 vuoden ajaksi 350 000 m3 kokonaisottomäärälle. Ottamisalueen pinta-ala on 7,4 hehtaaria ja alin ottotaso on +95 (N2000). Alue sijoittuu Elinkankaan vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Kyseessä on olemassa oleva maa-ainestenottoalue.
 
Päätös on nähtävillä 17.5.–17.6.2019 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros). Päätökseen voi tutustua myös Joensuun kaupungin kotisivuilla www.joensuu.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätöksen antopäivä on 17.5.2019. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli viimeistään 17.6.2019. Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi


Joensuussa 16.5.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 15.5.2019 § 26

Maa-aineslupa Pyhäselän Sora

Sijaintikartta

Nykytilannekartta

SomeShare