KUULUTUKSET

angle-left Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta koskevan ilmoituksen johdosta/Oy Teboil Ab

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta koskevan ilmoituksen johdosta/Oy Teboil Ab

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt asiassa päätöksen.

Kuulutus

Päätös

31.7.2019

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

SomeShare