KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta musiikkitapahtumat keäravintola Tuulaakissa 2019

Päätös meluilmoituksesta musiikkitapahtumat keäravintola Tuulaakissa 2019

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 12.3.2019 § 4 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Toimenpiteiden laatu ja paikka:

Musiikkitapahtumat kesäravintola Tuulaakissa 17.5 – 7.9.2019

Toiminnan sijainti: Kesäravintola Tuulaaki, Joensuun matkustaja satama-alue

Toiminta-ajat:
Äänentoistolaitteita saa käyttää
17.5. – 23.6.2019 ja 12.8. – 7.9.2019 klo 18.00 – 22.30
24.6. – 11.8.2019 klo 18.00 – 23.00 sekä
21.6. ja 6.7. sekä 10.7. - 13.7.2018 ja 16.8. – 17.8. klo 18.00 – 24.00 välisinä aikoina

Päätöksessä on annettu määräyksiä äänentoistolaitteiden käyttöajoista ja melutasoista konsertin aikana lähialueella.
 
Päätöskirja on nähtävillä valitusajan 13.3. – 15.4.2019 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Päätöksen julkipano päivä on 12.3.2019 ja antopäivä on 13.3.2019. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 15.4.2019 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää (ympäristönsuojelulaki § 199 ja 200).

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi


Joensuussa 12.3.2019       RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

SomeShare