KUULUTUKSET

angle-left Lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteiden kuljetuksen käynnistäminen

Lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteiden kuljetuksen käynnistäminen

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kumottua helmikuussa 2019 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuonna 2017 tekemän päätöksen, joka koski lasi- ja metallipakkausten kuljetusjärjestelmää, näiden pakkausjätteiden kuljetus voidaan toimeenpanna jätelautakunnan toimialueella kunnan järjestämänä kuljetuksena. Valitusprosessin aikana myös muovipakkausten kierrätyksen tehostaminen on tullut ajankohtaiseksi. Jätelautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.5.2019. Jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat. Asia koskee asumisen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuoltoa.

Yhteenveto asian valmistelusta:

  • Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa on kuntien päätösten perusteella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kunta huolehtii erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta.
  • Kunnallinen jätehuoltoyhtiö Puhas Oy voi toimeenpanna lasi-, metalli- ja muovipakkausten kuljetuksen kilpailuttamalla sen hankintalainsäädäntöä noudattaen.
  • Osa asuinkiinteistöistä on järjestänyt erilliskerättyjen lasi-, metalli- ja muovipakkausten kuljetuksen tällä hetkellä vapaaehtoisesti. On kohtuullista määrittää siirtymäaika kunnan toimeenpanemaan kuljetukseen liittymistä varten.
  • Muutoksen aikatauluksi esitetään, että kiinteistön haltijoiden on irtisanottava nykyiset lasi-, metalli- ja muovipakkausten kuljetussopimukset päättymään sitä mukaa, kun kuljetukset siirtyvät Puhas Oy:n tehtäviksi, kuitenkin viimeistään 31.12.2020.

Jätelautakunnan pöytäkirjasta 2.5.2019 voi tutustua asiaan tarkemmin.

Valmisteluaineisto eli jätelautakunnan pöytäkirja 2.5.2019 § 18 on nähtävänä Joensuun kaupungin verkkosivujen kokouslistat-palvelussa (webdynasty.jns.fi > Joensuun alueellinen jätelautakunta).

Niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä ehdotetusta lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen jätteenkuljetuksen toimeenpanon aikataulusta ja siirtymäajan pituudesta.

Mielipiteet toimitetaan kirjallisesti viimeistään 24.5.2019 Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle osoitteeseen jatelautakunta@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja antaa jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945, anna.kettunen@joensuu.fi.


Joensuussa 3.5.2019

Joensuun alueellinen jätelautakunta

SomeShare