KUULUTUKSET

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen yläkoulun sijoittamisesta

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen yläkoulun sijoittamisesta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 3.7.2019 (DN:o 00735/18/2299) antanut
päätöksen kunnallisvalitukseen yläkoulun sijoittamisesta liittyen Joensuun kaupunginvaltuuston päätökseen 26.2.2018 § 19 koskien Eno-Uimaharju alueen yläkoulujärjestelyjä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Päätös on nähtävänä Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja internetissä tämän kuulutuksen liitteenä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Joensuu 5.7.2019

JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS

SomeShare