KUULUTUKSET

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen Joensuun kaupunkirakennelautakunnan 27.8.2019 § 140 päätöksestä

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen Joensuun kaupunkirakennelautakunnan 27.8.2019 § 140 päätöksestä

Joensuun kaupunkirakennelautakunnan 27.8.2019 § 140 tekemä päätös koski tehtyä oikaisuvaatimusta Joensuun kaupunkirakennelautakunnan päätökseen 21.5.2019  § 85, joka koski kaupungin kerros-, rivi- ja pientalotonttien hinnoittelua.

Itä-Suomen hallnto-oikeus on tehnyt päätöksen asiassa 11.11.2020, 20/0611/2, DNro 02380/19/2299.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Päätös kokonaisuudessaan on nähtävänä kaupunkirakennepalveluissa, Muuntamontie 6, Joensuu.

13.11.2020
Joensuun kaupunki

SomeShare