KUULUTUKSET

angle-left Ilmoitus kuuluttamisesta, Ehdotus Pohjois-Karjalan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Ilmoitus kuuluttamisesta, Ehdotus Pohjois-Karjalan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää julkaisemaan oheisen kuulutuksen kunnan virallisilla verkkosivuilla niin kuin kunnallisista kuulutuksista on säädetty. Kuulutus on pidettävä nähtävillä kunnan virallisella verkkosivulla 15.3.2024–17.6.2024.

POKELY_tulvariskienalustava_arviointi_kuulutus_15032024

15.3.2024

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

SomeShare