KUULUTUKSET

angle-left Heinävaaran asemakaavamuutos ja laajennus lainvoimainen

Heinävaaran asemakaavamuutos ja laajennus lainvoimainen

Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Heinävaaran asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 28.8.2017 § 93.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 27.8.2018, dnro 02461/17/4103 kumonnut valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin Heinävaaran maantie 4943 ja sen jatkeena oleva yksityistie on osoitettu maantien alueeksi merkinnällä LT.

Kaupunginvaltuuston päätös 28.8.2017 § 93 on muilta osin lainvoimainen.

Joensuu 24.10.2018

Kaupunginhallitus
Joensuun kaupunki
 

SomeShare