KUULUTUKSET

angle-left Destia Oy:lle myönnetty maa-ainesluvan jatkoaika Enon Aittovaaralle

Destia Oy:lle myönnetty maa-ainesluvan jatkoaika Enon Aittovaaralle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 19.6.2019 § 36 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 10 §:n mukaisen maa-ainesluvan jatkoajan:

Hakija:    Destia Oy, PL 1188, 70421 Kuopio
Tila:    Joensuun kaupunki, kylä Aittovaara, tila Sora-aitta RN:o 7:25
Sijainti:    Revonkyläntie, 81390 Revonkylä, Kaksoslammen soranottoalue noin kilometri Sarvingintieltä Revonkylän suuntaan
    
Samalla myönnettiin MAL 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Jatkoaika myönnettiin kahdeksi vuodeksi alkuperäisen ottamissuunnitelman ja 19.3.2014 § 40 myönnetyn maa-ainesluvan lupamääräysten mukaisesti.
Vuonna 2014 myönnetty lupa oli voimassa viisi vuotta ja päättyi maaliskuussa 2019. Haettu kokonaisottomäärä oli 18 000 k-m3, josta ottamatta jäi 11 180 k-m3. Ottamisalueen pinta-ala on 6 900 m2 ja ottamissyvyys 0-7 m. Kulku alueelle tapahtuu Revonkyläntien kautta. Alueelta on otettu maa-aineksia jo 1990-luvulta lähtien. Ottoalue sijoittuu Aittovaaran II-luokan pohjavesialueelle.

Päätös on nähtävillä 24.6.–24.7.2019 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros). Päätökseen voi tutustua myös Joensuun kaupungin kotisivuilla www.joensuu.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Päätöksen antopäivä on 24.6.2019. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli viimeistään 24.7.2019. Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi


Joensuussa 20.6.2019

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Maa-ainesluvan jatkoaikapäätös

Vuonna 2014 myönnetty maa-aineslupa

Sijaintikartta

Ottamissuunnitelma

Suunnitelmapiirrokset

SomeShare