KUULUTUKSET

angle-left Asemanseudun pistokatu asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävinä

Asemanseudun pistokatu asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävinä

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa pieni pysäköintialue katualueeksi Asemanseudun Ellin opiskelija-asuintalon vieressä. Samalla tarkistetaan Itärannan katualueen leveys jo toteutuneen katusuunnitelman mukaiseksi.

Asemakaavaehdotus ja tonttijakoehdotus ovat nähtävinä 22.8. – 23.9.2019 seuraavissa paikoissa:

Kaava- ja tonttijakoehdotuksista voi jättää muistutuksen viimeistään 23.9.2019 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu. Seuraavassa vaiheessa kaupunginvaltuusto päättää ehdotusten hyväksymisestä.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen, juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi , p. 050 538 0708.

Joensuu 21.8.2019

Kaupunkirakennepalvelut, kaavoitus

SomeShare