Vaalit

Keväällä 2019 järjestetään eduskunta- ja europarlamenttivaalit. Eduskunta- ja kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2017–2021 kokoonpano

Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 3.–9.4.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 15.–21.5.2019.

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Tulevat vaalit

Ennakkoäänestys eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 2019

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Postitse saatu ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Ennakkoäänestyspaikat ovat Uimaharjua lukuun ottamatta samat kuin presidentinvaaleissa 2018.

Ennakkoäänestyspaikat eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestyspaikat eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestyspaikat europarlamenttivaaleissa haitari

Ennakkoäänestyspaikat europarlamenttivaaleissa

Vaalipäivän äänestys eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 2019

Vaalipäivän äänestys eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 2019

Varsinaisena vaalipäivänä eduskuntavaaleissa 14.4.2019 ja europarlamenttivaaleissa 26.5.2019 äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestysalueiden äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Äänestyspaikat ovat Niinivaaraa, Mutalaa ja Tuupovaaraa lukuun ottamatta samat kuin presidentinvaaleissa 2018.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

Kotiäänestys leipäteksti

Kotiäänestys eduskuntavaaleissa 2019

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle joko
- kirjallisesti osoitteeseen Penttilänkatu 7-9, PL 59, 80101 Joensuu (kotiäänestyksen lomake ja ohjeistus löytyvät tästä linkistä) tai
- puhelimitse 050 303 1215 TAI 050 441 5662.

Ohjeet vaalimainonnasta

Ohjeet vaalimainonnasta

Ohjeet vaalimainonnasta

Joensuun kaupungintalo kartalla

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute