Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunki luopuu kiinteistöjensä öljylämmityksestä

Kaupunki luopuu kiinteistöjensä öljylämmityksestä

Energiantuotanto ja energiatehokkuus
Öljylämmityksestä luovutaan Joensuun kaupunkikonsernin kiinteistöissä vuoteen 2024 mennessä.

Toimenpide öljylämmityksestä luopumisesta sisältyy Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan, jossa luodaan pitkän aikajänteen suunnitelmat ja tavoitteet kaupungin ilmastotyölle. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on, että rakennusten lämmityksessä fossiilisten polttoaineiden käyttö loppuu Joensuussa vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2018 öljylämmitteisiä kiinteistöjä oli kaupunkikonsernissa 28 kappaletta. Vuoteen 2019 mennessä määrä oli saatu pudotettua 21 kiinteistöön. Vuonna 2021 Joensuun kaupunki omisti 17 kiinteistöä, joissa öljylämmitys oli pääasiallisena lämmitysmuotona. Tilakeskuksella on seitsemän öljylämmitteistä kiinteistöä sekä neljä kiinteistöä, joissa öljy on varalla. Joensuun Kotien 10 öljylämmityskohteesta kahdessa on öljylämmityksen rinnalla otettu käyttöön ilma-vesilämpöpumppu.

Vuoteen 2024 mennessä öljylämmityksen käytöstä luovutaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä, joiden käyttö jatkuu. Öljylämmitystä korvataan muilla lämmitysmuodoilla, kuten maalämmöllä.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2019
Öljylämmitettyjen kiinteistöjen määrä vähenee
Vuoteen 2019 mennessä kaupunkikonsernin öljylämmitettyjen kiinteistöjen määrä oli laskenut 21 kiinteistöön.
31.12.2021
Kaupunkikonsernissa enintään 20 öljylämmitteistä kiinteistöä
Vuonna 2021 Joensuun kaupunki omisti 17 kiinteistöä, joissa öljylämmitys oli pääasiallisena lämmitysmuotona. 

Mitä on tehtävä?

31.12.2024
Joensuun Kodit ja Tilakeskus luopuvat 1–2 öljylämmitteisestä rakennuksesta/vuosi
31.12.2024
Vuoteen 2024 mennessä kaupunki luopunut öljylämmityksestä kaikissa kiinteistöissään
Tavoite koskee kaikkia kaupungin kiinteistöjä, joiden käyttö jatkuu. Tavoite öljylämmityksestä luopumiseen sisältyy Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan vuosille 2022–2025.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

270 000
61
1 200
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

2025

Toimenpiteen mittarit

Kaupungin omistamien öljylämmitteisten kiinteistöjen lukumäärä

Lisätietoja

Kaupunkiympäristön toimiala - joensuu.fi