Sisältöjulkaisija

angle-left Ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa

Ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Ympäristökriteerit otetaan huomioon kaikissa hankinnoissa ja kriteerejä monipuolistetaan.

Joensuun kaupungin pitkän aikavälin ilmastotavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu kaupungin ilmasto-ohjelmaan, joka päivitettiin edellisen kerran vuonna 2018. Kaupungin ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi ympäristökriteerien huomiointi hankinnoissa sekä kriteerien monipuolistaminen. Tavoitetila vuodelle 2021 on, että ympäristökriteerit huomioitaisiin kaikissa hankinnoissa ja että kriteerien sisältö on monipuolistunut.   

Vuonna 2017 ympäristökriteerit otettiin huomioon 78 % kilpailutuksista, ja vuonna 2018 vastaavasti luku oli jo 93 %. Vuonna 2019 ympäristökriteerit huomioitiin noin 96 % kilpailutuksista ja vuonna 2020 jo 98 % kilpailutuksista. Luvut käyvät ilmi Pohjois-Karjalan hankintatoimen vuotuisesta tilastokatsauksesta.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen ympäristökriteerit koskevat mm. kestävää kehitystä, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja hidastamista sekä tuotteiden ja materiaalien alkuperää. Ympäristökriteerit ovat viime vuosina kehittyneet, kun yleispätevistä ehdoista on siirrytty hankintakohtaisempiin ehtoihin. Ympäristökriteerien monipuolistamiseksi on tärkeää tunnistaa jokaisen erilaisen hankinnan mahdollisuudet ympäristönäkökulmien huomioimiseksi. Esimerkiksi urakkahankintoja eivät voi koskea samat ehdot kuin kuin kuljetuksia, vaikka molemmissa olisi käytössä ajoneuvoja.

Kehityskohteita hankintojen ympäristökriteereitä koskien ovat mm. hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen merkittävämpi huomioiminen hankinnoissa, hankintojen elinkaarikustannusten huomioimisen kehittäminen sekä puhtaiden ajoneuvojen direktiivin muutokset tulevaisuudessa tehtäviin hankintoihin.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2020
Ympäristökriteerit huomioidaan 98 % kilpailutuksista
Vuonna 2020 ympäristökriteerit huomioitiin 98 % Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemistä kilpailutuksista, joissa Joensuun kaupunki oli mukana.
31.12.2020
Hankintatoimen ympäristökriteerit ovat kehittyneet ja monipuolistuneet
Hankintatoimen ympäristökriteerit ovat kehittyneet viimeisten parin vuoden aikana, kun yleispätevistä ehdoista on siirrytty hankintakohtaisempiin ehtoihin. Kaupungin ilmasto-ohjelmassa määritelty tavoite ympäristökriteerien monipuolistumisesta vuoden 2018 tasoon verrattuna on siis täyttynyt.

Mitä on tehtävä?

31.12.2021
Ympäristökriteerit huomioidaan kaikissa hankinnoissa vuoteen 2021 mennessä
Tavoite on määritelty kaupungin ilmasto-ohjelmassa.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

2021

Toimenpiteen mittarit

Ympäristökriteerien huomiominen kaupungin hankinnoissa (%)

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan hankintatoimi - joensuu.fi