Sisältöjulkaisija

angle-left Siirrytään hiilineutraaliin kaukolämpöön

Siirrytään hiilineutraaliin kaukolämpöön

Energiantuotanto ja energiatehokkuus
 Fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämmöntuotannossa loppuu vuoteen 2030 mennessä.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä kaukolämmöntuotannossa vähentää kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä noin 25 800 CO2-ekvivalenttitonnia. Uusiutuvia energialähteitä voivat olla esimerkiksi puupohjaiset polttoaineet ja biokaasu. Välitavoitteeksi fossiilisista polttoaineista luopumiselle on asetettu, että vuoteen 2021 mennessä 90 % kaukolämmöstä tuotettaisiin uusiutuvilla energialähteillä. Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman 2022–2025 tavoitteena on, että fossiilisten polttoaineiden käyttö rakennusten lämmityksessä loppuu Joensuussa vuoteen 2030 mennessä.

Vuodesta 2020 lähtien kaukolämmön toimituksesta Joensuun kantakaupungin alueella on vastannut Savon Voima Oyj Fortumin myytyä paikallisen kaukolämpöliiketoimintansa Savon Voimalle. Vuonna 2020 Savon Voiman kaikesta Joensuussa tuottamasta kaukolämmöstä noin 70 % oli uusiutuvilla energialähteillä eli puulla ja biokaasulla tuotettua. Kantakaupungin lisäksi Joensuussa toimii aluelämpölaitoksia, jotka käyttävät energialähteenä pääasiassa haketta. Aluelämpölaitosten osuus kaikkien polttoaineiden käytöstä on kuitenkin pieni eikä muuta uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuutta Joensuun kaukolämmöntuotannossa kokonaisuudessaan.

Vuonna 2020 turpeen osuus Savon Voiman kaukolämmöntuotannossa oli 28 %. Savon Voima on ilmoittanut luopuvansa turpeen energiakäytöstä kaukolämmöntuotannossa vuoteen 2026 mennessä. Turpeen käytöstä luopuminen vähentää Joensuun kasvihuonekaasupäästöjä yli 10 %. Turpeen käyttöä korvautuu esimerkiksi puuperäisillä polttoaineilla. Savon Voima on myös asettanut tavoitteekseen, että vuonna 2030 sen lämmöntuotanto on hiilineutraalia. Tämän tavoitteen tukena hyödynnetään esimerkiksi erilaisia hiilensidontatoimenpiteitä.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2020
Uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa vuosittain
Vuonna 2021 uusiutuvien energialähteiden (puun + biokaasun) osuus kaukolämmöntuotannosta oli noin 70 %.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Kauko- ja aluelämmön tuotannossa etsitään ja käyttöönotetaan öljyä korvaavia polttoaineita
Öljyä korvataan Savon Voima Oyj:n kaukolämmöntuotannossa lisäämällä ei-fossiilisten nestemäisten polttoaineiden käyttöä ja kasvattamalla päästöttömän perustuotannon kapasiteettia.
31.12.2025
Turpeen käytöstä energiantuotannossa luovutaan vuoden 2025 loppuun mennessä
Savon Voima Oyj on ilmoittanut luopuvansa turpeen energiakäytöstä kaukolämmöntuotannossa vuoteen 2026 mennessä. Joensuussa turpeesta luovutaan jo vuonna 2025 Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen biokonversion myötä.
01.01.2030
Fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämmöntuotannossa loppuu vuoteen 2030 mennessä
Joensuun ilmasto-ohjelmassa määritelty tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä fossiilisten polttoaineiden käyttö rakennusten lämmityksessä loppuu kokonaan.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

19 585 000
170
25 800
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

2030

Lisätietoja

Hiilineutraali Joensuu 2025 - joensuu.fi Savon Voima Oyj