Yhteistyö liikuntapaikkojen ylläpidossa

Yhteistyö liikuntapaikkojen ylläpidossa

Yhteistyö liikuntapaikkojen ylläpidossa

Liikuntapaikkoja voidaan ylläpitää myös yhdessä erilaisten kansalaistoimijoiden kanssa. Esimerkki edellä mainitusta toiminnasta voi olla esim. luistinradan lämmin pukukoppi, jonka ylläpidossa vastuut jaetaan seuraavasti:

Kansalaistoimija

  • on pukukopin vastuullinen vuokraaja
  • tekee ja irtisanoo vuokrasopimuksen sekä
  • vastaa kontin kuljetuskustannuksista, vuokrasta ja siivouksesta

Joensuun kaupungin liikuntapalvelut

  • osoittaa pu­ku­ko­pil­le so­pi­van paikan
  • vastaa kopin lämmityksestä ja valaistuksesta aiheutuneista kuluista (edellytyksellä, ettei sähkökeskuksen tuomisesta aiheudu kaupungille merkittävää lisäkustannusta)

Mikäli kansalaistoimija päättää lopettaa pukukopin ylläpidon, liikuntapalveluilla ei ole velvoitetta jatkaa pukukopin ylläpitoa omana palvelunaan.

(Toimintamalli hyväksytty Vapaa-aikalautakunnassa 17.06.2014 § 46)

 

Sivu arviointi ja palaute