Saavutettavuus-sivun otsikko

Saavutettavuus

Viestinnän käsikirja, saavutettavuus

Suunnitellaan kaikille

Saavutettavuus kuuluu yhtenä osana suunnittele kaikille -periaatteeseen, joka tarkoittaa erilaisten käyttäjien ja heidän tarpeiden huomioimista jo palvelun suunnitteluvaiheesta alkaen. Tällä varmistetaan kaikille käyttäjille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Saavutettavuus liittyy digitaalisiin palveluihin, kun taas esteettömyys koskee fyysistä maailmaa. Saavutettavuusdirektiivissä saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa Joensuun kohdalla?

Uuden lainsäädännön mukaan myös Joensuun kaupungin verkkopalvelun, muiden digitaalisten sovellusten ja palveluiden sekä niiden sisältämän materiaalien tulee olla saavutettavia. Esim. word- ja excel-asiakirjat ovat saavutettavia. Älä muuta asiakirjoihin tehtyjä asetuksia. Myös kaupungin sosiaalisen median kanavat kuuluvat saavutettavuuden piiriin.

Miksi ja mikä direktiivi?

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. 

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019.

Asioita, jotka kannattaa huomioida yleisesti saavutettavaa sisältöä tehdessä 

 • Käyttäjät ovat erilaisia ja aineistoja käytetään erilaisissa tilanteissa.  Nuori, vanha, maahanmuuttaja, näkö- tai kuulorajoitteinen jne.
 • Selkeä yhtenäinen ulkoasu/rakenne. Johdonmukaisuus toiminnoissa.
 • Linkit erottuvat hyvin tekstin seasta.
 • Väriyhdistelmillä on riittävä kontrastisuhde. Väri yksin ei ilmaise toimintoa tai erota sisällöstä olennaisia osia.
 • Teksti on selkeää ja helposti luettavaa. Tekstin muotoilun pitää olla selkeää.
 • Sisällön olennainen tieto on saatavissa, vaikka yksi aisti (näkö, kuulo) puuttuu tai on alentunut: graafit, taulukot ja kuvat.
 • Graafeissa ja taulukoissa asian kiteytys tärkeää, jotta lukuohjelmat pystyvät lukemaan aineiston. Taulukoiden kertoma asia pitää myös kuvata sanallisesti.
 • Animaatiot ja multimedia. Ei nopeita välähdyksiä ja leikkauksia ja mahdollisuus vaikuttaa nopeuteen (esim. kuvakarusellin tai videon ohjauspainikkeet).

Näin teet verkkosisällöstä saavutettavampaa

 1. Kirjoita kuvaavat otsikot. 
 2. Käytä selkeää kieltä.
 3. Tee tekstistä silmäiltävää: kirjoita lyhyitä kappaleita, käytä väliotsikoita
 4. Varmista linkkien ymmärrettävyys.
 5. Käytä myös kuvia, infografiikkaa ja videoita.

Lisää tietoa saavutettavuudesta

 

Saavutettava Joensuu -merkintä

Saavutettaviin materiaaleihin on suunniteltu oma tunnus, josta huomaa, että dokumentissa on huomioitu saavutettavuus.

Saavutettaviksi on suunniteltu ja ohjeistettu mm. seuraavat elementit ja materiaalit:

 • Värit
 • Typografia
 • Word-pohjat
 • Power point -pohjat
 • Mainos- ja ilmoituspohjat
 • Verkkosivut
 • Joensuun Uutiset -tiedotuslehti

Huomaa, että tunnuksen yhteydessä pitää aina olla myös teksti "Saavutettava Joensuu".

Sisältöjulkaisija

 

Tarvitsetko apua, lisätietoa tai valmiita pohjia/materiaaleja? Ota yhteyttä viestinta@joensuu.fi