Sisältöjulkaisija

angle-left Vastaa kaupunki-järjestö-kyselyyn!

Vastaa kaupunki-järjestö-kyselyyn!

Kaupunki-järjestö-asiakirjan laatiminen on yksi Joensuun kaupungin hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman 2021-2025 tavoitteista. Tavoite nousi järjestöiltä edellisessä järjestötapaamisessa.

Nyt Joensuun kaupunki kartoittaa järjestöjen mielipiteitä ja toiveita kaupunki-järjestöyhteistyöstä kyselyn avulla. Kyselyn vastauksia hyödynnetään kaupunki-järjestö-asiakirjan laatimisessa.

Asiakirjan tavoitteena on tuoda kootusti esille järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistoiminnan periaatteita järjestöille, kaupungin toimijoille ja kaupunkilaisille.
 

Vastausaikaa kyselyyn on 19.3.2021 saakka.
 

Vastaa kyselyyn:  https://link.webropol.com/s/kaupunkijarjesto

 

Mikä on kaupunki-järjestö yhteistoiminnan asiakirja?

Kaupunki-järjestö yhteistoiminnan asiakirjan tavoitteena on tuoda kootusti esille kunnan ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan yleiset periaatteita yhdistyksille, kunnan toimijoille sekä kuntalaisille.

Asiakirja voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Kaupungin ja järjestöjen osallisuus- ja yhteistyörakenteet
 • Avustukset ja tuet
 • Järjestöille tarjottavat toimitilat
 • Kumppanuustoiminta
 • Kaupungin järjestöyhteyshenkilöt
 • Järjestöjen osallisuus kaupungin hyvinvointikertomuksen suunnittelussa
 • Viestintä

 

Kaupunki-järjestö yhteistoiminnan asiakirjan hyötyinä ovat mm.

 • yhteistoiminnan pelisäännöt ja toimintatavat on kirjattu yhteen paikkaan
 • helpottaa kommunikointia ja lisää avoimuutta.
 • työkalu yhteistyön tiivistämiseen
 • perehdyttää ja auttaa yhdistys- ja kuntatoimijoita

 

Esimerkkejä asiakirjoista:

 

Tärkeää on tehdä asiakirja yhdessä kaupungin ja järjestöjen kanssa. Tärkeää on myös sopia, onko asiakirja osa kuntastrategiaa, kuinka usein asiakirja päivitetään, kuka asiakirjan päivittämisestä vastaa, mistä asiakirja jatkossa löytyy sekä miten asiakirjan sisällöistä viestitään yhdistyksille ja kunnassa.

 

Lisätietoja: Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060
Heini Lehikoinen, hyvinvointikoordinaattori, Joensuun kaupunki, heini.lehikoinen@joensuu.fi, 0503109610

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute