Vanhat metsät

Luonnonsuojelullisesti arvokkaassa vanhassa metsässä puusto on yleensä ylittänyt metsätaloudellisesti suositeltavan uudistusiän.

Ominaispiirteet

Vanhoissa metsissä puusto on usein erikokoista ja muodostunut useammasta latvuskerroksesta ja puulajista, tai on myöhäisen sukkessiovaiheen kuusikko. Metsän historiaan liittyvä vanha metsätalous ei välttämättä vähennä kohteen suojeluarvoa. Vanhuuden tai puuston oman kilpailun seurauksena puustossa on runsaasti luonnonpoistumaa ja puissa on vikaisuutta sekä usein runsaasti päällyskasvillisuutta.

Suojeluarvoa lisäävät tekijä


Erityisiä kohteen merkitystä lisääviä ominaisuuksia ovat vallitsevaa puustoa vanhemmat ylispuut, runsas ikääntynyt lehtipuusto, haavan, raidan tai ns. jalojen lehtipuiden esiintyminen, palokoropuiden ja palokantojen esiintyminen, rehevyys, kosteus ja korpilaikkuisuus ja uhanalaisten lajien esiintyminen.

Suojeltuja vanhoja metsiä Joensuussa:

  • Kalliolammen metsä Enossa
  • Kolvananuuro Enossa      
  • Paskovaara Enossa          
  • Hopealahden metsä Pyhäselässä   

Sivu arviointi ja palaute