Perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit ovat vuosikymmenien kuluessa karjan laiduntamisen ja niittämisen tuloksena syntyneitä niittyjä, ketoja, rantaniittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Monet niinkutsutut luonnonlaitumet ovat perinnebiotooppeja.

Perinnebiotooppien merkitys

Perinnebiotoopeilla on rikas kasvi- ja hyönteislajisto. Niityt ja kedot ovat parhaimpia paikkoja nähdä erilaisia kasveja ja niillä eläviä perhosia ja muita hyönteisiä. Karjanpidon vähentyessä ja ostorehun käytön lisääntyessä perinteisen maatalouden luomat perinnemaisemat vähentyivät nopeasti, samoin monet ihmisen mukana kulkeutuneet kasvi- ja eläinlajit. Noin viidennes uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista elää erilaisilla perinnemaisema-alueilla. Huomionarvoisia, Joensuun perinnebiotoopeilta löytyviä lajeja ovat mm. nurmitatar, sykeröpiippo, aho- ja ketonoidanlukko, kirkiruoho, keltasara, kesämaitiainen, jäkki, peurankello, kesämaitiainen, musta-apila, mustakonnanmarja, karjalanruusu, aholeinikki ja valkolehdokki.

Arvokkaita perinnebiotooppeja Joensuussa

Eno

  • Paljon paikallisesti arvokkaita kohteita: Aittovaaran kylässä sijaitsevat Paasikosken laitumet. Kaltimonjärven länsipuolella, pihapiirin tuntumassa on harmaaleppävaltainen Hyttilän hakamaa. Kaltimonjärven itäpuolella sijaitsee laajahko Alavan metsälaidun. Kuikaksen haka sijaitsee Kuusjärven kylässä. Revonkylästä peltojen keskeltä löytyy pieni harmaaleppävaltainen Saarelan haka. Palojoen kylässä on kostea Luokkikorven laidunniitty.

Kiihtelysvaara

  • Kekomäen kylässä sijaitseva Kekomäen kaskimetsä on valtakunnallisesti arvokas kohde. 
  • Maakunnallisesti arvokkaat Koskelan keto Loitimonjärven ja Melakon välisen salmen länsipuolella, Vintilänvaaran maisemallisesti kauniilla, etelään viettävällä rinteellä sekä Marjovaaran tilan hevoslaidun, joka on oleellinen osa Heinävaaran valtakunnallisesti arvokasta kylämaisemaa ja se näkyy selvästi vaaran laella kulkevalle kylätielle.
  • Monia paikallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja, mm. Riuttamäen pellot, Marttilan laitumet, Isäntälän niitty, Anttilan laidunniitty, Lukkarilan laidunniitty, Hyvärilän kaskimetsä, Sorronmäen haka, Koljolan niitty, Heikkilän laidunniitty, Mannilan lammaslaidun, Ahvenilan niitty, Erkkilän haka, Untolan niitty, Pussilan hakamaa ja Ollilan niitty.

Pyhäselkä

  • Korholan niitty Hammaslahdessa: monipuolinen ja laaja maakunnallisesti arvokas perinneympäristökokonaisuus, joka käsittää hakamaan, kedon ja pienialaisia niittyjä. Rajauksen sisään kuuluu myös entisiä peltolaitumia.
  • Paikallisesti arvokkaat Vehkapuron laitumet ja Onnelan hakamaa löytyvät Niittylahden ja Suhmuran kylän läheisyydestä.

Tuupovaara

  • Eimisjärven eteläosassa sijaitsevalla niemellä, entisten laidunalueiden keskellä on paikallisesti arvokas Lahdentaan niityn kallionpaljastuma. Murhivaaran niitty on paikallisesti arvokas, lähdepuron ympärillä sijaitseva pienialainen kostea niitty, joka on osa laajaa laidunmetsää.

Perinnebiotoopit, linkki alaotsikoihin