Juurtokaisla

Juurtokaisla (Scirpus radicans) on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi. Tulvarantojen laji esiintyy Suomessa kahdella erillisellä alueella, Kymenlaakson Kymijokivarressa sivuhaaroineen sekä Pohjois-Karjalassa suppealla alueella Pielisjokivarressa ja Pyhäselän rannoilla. Laajin esiintymä Joensuussa on havaittu Pekkalan sillan itäpäässä. Juurtokaisla on nimetty Joensuun nimikkokasvilajiksi.

Maansiirron vaikutukset levittäytymiseen

Maansiirtotyöt eri puolilla Joensuun rantoja ovat aiheuttaneet sen, että juurtokaislan lepotilassa olleet siemenet ovat päässeet kasvuun. Merkittävä osa nykyisistä kasvupaikoista on rannoille kasattujen täyttömaa-alueiden reunoilla ja kaivannoissa. Osa näistä kasvupaikoista on selvästi tilapäisluonteisia, mutta niillä on lyhytaikaisinakin merkitystä seudun juurtokaislakannan säilymiselle.

Suojelutoimet

Juurtokaisla ei sisälly voimassa olevan luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojeltaviin lajeihin, sillä luonnonsuojelulain mukaiset rajauspäätökset eivät ole sopiva suojelukeino lajille, jonka kasvupaikkojen sijainti vaihtelee huomattavasti suhteellisen lyhyelläkin aikavälillä.

Juurtokaislan säilyminen nykyisillä esiintymisalueillaan edellyttää erityisesti maankäytön ohjausta siten, että juurtokaislalle sopivia kasvupaikkoja säilyy riittävästi ranta-alueita varaavan ja muuttavan maankäytön yhteydessä. Lisäksi on keskeistä ottaa huomioon juurtokaislan elinympäristövaatimukset mahdollisten vesien säännöstelyhankkeiden yhteydessä. Juurtokaislan luonnontilaisillakin kasvupaikoilla uhkana on rantakasvillisuuden sulkeutuminen. Tämä korostuu alueilla, missä tulvavaikutus on vesijärjestelyjen vuoksi heikentynyt.

Sivu arviointi ja palaute