Sisältöjulkaisija

angle-left Kehitetään Joensuun ilmastokumppanuusverkostoa

Kehitetään Joensuun ilmastokumppanuus­verkostoa

Viestintä, verkostot ja resurssit
Jatketaan kaupungin, yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä kaupungin elinvoiman, yritysten kilpailukyvyn ja ilmastotoimien vaikuttavuuden edistämiseksi ilmastokumppanuusverkoston kautta.

Ilmastokumppanuusverkostossa luodaan yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kaupungin, yritysten ja yhteisöjen välille. Ilmastokumppanina yritykset ja yhteisöt etsivät yhdessä kaupungin kanssa keinoja kehittää toimintaansa ilmastoystävälliseksi esimerkiksi päästöjä vähentämällä tai ilmastoystävällisiä tuotteita kehittämällä. Ilmastokumppanuusverkoston kanssa pidetään vuotuisia verkostotapaamisia ja erilaisia työpajoja. Lisäksi ilmastokumppaneille tarkoitetussa uutiskirjeessä viestitään ajankohtaisista yritysmaailman ilmastouutisista sekä tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeissa on myös järjestetty erilaisia tapahtumia ja webinaareja, joissa ilmastokumppaneita on ollut mukana.

Kaupunki tahtoo kehittää verkostoa kattavaksi yritysten verkostoksi, joka voi luoda pohjan ilmastotyön ja -palveluiden muodostumiselle Joensuussa. Verkostossa on eri alojen osaajia, jotka voivat hyötyä toisistaan.

 

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2015
Ilmastokumppanuusverkoston perustaminen
Joensuun ilmastokumppanuusverkosto perustettiin vuonna 2015 osana Ilmastotori-hanketta.
01.01.2021
REIVI-hanke
Joensuun kaupunki osallistui Fisu-verkoston REIVI eli Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot -hankkeeseen, jossa kehitettiin kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyön toimintamalleja (2019–2021).
01.05.2021
Hanke ilmastokumppanuusverkoston kehittämiseksi
Toukokuussa 2021 alkaneessa Ympäristöministeriön rahoittamassa Ilmastokumppanuusverkosto - Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hankkeessa ilmastokumppanuusverkostoa kehitetään edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään kumppaniyritysten ja -yhteisöjen ilmastositoumusten vaikuttavuuden parantamiseen.
01.04.2021
Ilmastokumppaneiden määrän kasvattaminen
Kesään 2021 mennessä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoon on liittynyt jo 40 yritystä.
01.04.2024
Joensuulla on 50 ilmastokumppania vuonna 2021
Joensuun edellisessä ilmasto-ohjelmassa määritelty tavoite on, että vuonna 2021 ilmastokumppanuusverkostossa olisi mukana 50 yritystä ja yhteisöä. Tavoite on myöhässä, sillä ilmastokumppaneita oli vuoden 2021 loppuun mennessä 40. Tavoite saavutettiin keväällä 2024.
31.12.2022
Ilmastokumppaneiden päästöjen selvittäminen
Joensuun kaupungin ilmastokumppaneille kehitettiin oma päästölaskuri. Päästölaskuri perustuu kansainväliseen hiilijalanjäljen laskentastandardiin, GHG-protokollaan, ja sillä voidaan selvittää toiminnan epäsuorat ja suorat päästöt kertaluontoisesti tai vuosittain. Keväällä 2022 kumppanit saavat apua päästölaskentoihin Karelia YAMK:in opiskelijaryhmältä. Päästölaskurin toteutti AFRY Finland Oy ja rahoitti Ilmastokumppanuus - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke.

Mitä on tehtävä?

Eteneminen

Valmis

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Toimenpiteen mittarit

Ilmastokumppaneiden lukumäärä

Lisätietoja

Ilmastokumppanuus - climatejoensuu.fi