Sisältöjulkaisija

angle-left Päästöjen ja hiilinielujen seuranta

Päästöjen ja hiilinielujen seuranta

Päästöt, hiilinielut ja kompensaatiot
Joensuun hiilitasetta eli päästöjen ja hiilinielujen tilannetta seurataan vuosittain.

Joensuun hiilitasetta eli kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tilannetta seurataan vuosittain. Vuosittain laadittava CO2-raportti sisältää laskelmat Joensuun alueellisista kasvihuonekaasupäästöistä. Kaupunki tilaa raportin laskelmineen suomalaiselta rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy:ltä. Sitowise tuottaa CO2-raporttia noin 90 suomalaiselle kunnalle. Uusimman CO2-raportin löydät Climate Joensuun verkkosivuilta täältä (linkki).

CO2-raportin alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa huomioidaan kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto sekä teollisuuden ja työkoneiden ja teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt.

Maankäytön päästöt ja nielut lasketaan jatkossa samalle raportille. Tuoreimmat tiedot Joensuun metsien hiilinieluista ja -varastoista löydät täältä (linkki).

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2019
Vuosittain laadittava CO2-raportti
Joensuun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä seurataan vuosittain CO2-raportin kautta. CO2-raportissa arvioidaan säännöllisesti myös maankäyttösektorin päästöt ja nielut.
30.06.2021
Selvitys maankäyttösektorin hiilipäästöistä ja -nieluista
Sitowise Oy:n kesäkuussa 2021 laatimassa raportissa selvitettiin Joensuun maankäyttösektorin päästöjä ja nieluja. Maankäyttösektorin päästöjen ja nielujen laskennassa mukana olivat metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet. Vuonna 2018 puusto muodosti Joensuussa noin 88 kt CO2-ekv nielun ja maankäyttösektori yhteensä noin 135 kt CO2-ekv nielun. Joensuun kasvihuonekaasupäästöt olivat 492,9 kt CO2-ekv vuonna 2018. Maankäyttösektorin nielu kattoi siis yli neljänneksen Joensuun päästöistä vuonna 2018.
31.12.2021
REMI-indikaattoreiden käyttöönotto
Joensuun kaupunki osallistuu Fisu-verkoston REMI-hankkeeseen, jossa luodaan resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaavia indikaattorisarja, joilla tuetaan kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista.
26.01.2022
Joensuulaisten kulutuksen hiilijalanjäljen selvittäminen
Joensuu selvitti kunnan ja kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta. Joensuun kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 637 kt CO2-ekv ja 8,29 t CO2-ekv asukasta kohden.
31.12.2022
Laaditaan vuoteen 2025 ulottuvat päästövähennysskenaariot
Päästökehityksen seuraamiseksi Joensuulle laadittiin vuosiin 2025 ja 2030 ulottuvat päästövähennysskenaariot. Skenaariot löydät SECAP-raportista Climate Joensuun verkkosivuilta.
31.12.2025
Lasketaan säännöllisin väliajoin metsien pidempiaikainen hiilitase
Kaupunki tilaa vuosittain hiilinielu ja -varastolaskelmat CO2-raportin yhteydessä.

Mitä on tehtävä?

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

44 000
Lisätietoja laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Valmis

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Toimenpiteen mittarit

Joensuun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätietoja

Kaikki päästöistämme - climatejoensuu.fi