Sisältöjulkaisija

angle-left Vaikutetaan ilmastotyön verkostoissa

Vaikutetaan ilmastotyön verkostoissa

Viestintä, verkostot ja resurssit
Verkostoitumalla ja toimijoiden välisellä yhteistyöllä vaikutetaan paikallisesti ja kansallisesti ilmastomyönteiseen työhön, sekä jaetaan ja hyödynnetään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja.

Joensuun kaupunki kuuluu useampaan ilmasto- ja ympäristötyön verkostoon, joiden työhön kaupungin on tarkoitus osallistua aktiivisesti myös jatkossa. Verkostojen kautta kaupunki vaikuttaa ilmastotyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkostojen kautta kaupunki myös jakaa omia kokemuksiaan muille ja saa tietoa muualla hyväksi havaituista toimintamalleista ja tietoa ilmastotyön tueksi.

Vuonna 2015 kaupunki liittyi Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen (Covenant of Mayors) sitoumukseen, jossa tähdätään vähintään 40 % päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Sitoumukseen kuuluu myös Kestävän ilmasto- ja energian toimenpideohjelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) laatiminen, jossa kerrotaan keinot päästöjen vähentämiseksi nykytilan kartoituksen lisäksi. Kaupunki raportoi toimenpideohjelman toteutumisesta vähintään joka toinen vuosi Covenant of Mayors -verkostolle. Vuonna 2021, Joensuu uusi Covenant of Mayors -sitoumuksensa allekirjoittamalla uuden energia- ja ilmastosopimuksen, jonka visiona on oikeudenmukaisempi ja ilmastoneutraali Eurooppa.

Vuonna 2015 kaupunki lähti mukaan Hinku-kuntien verkostoon. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Vuonna 2017 Joensuun kaupunki liittyi FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Communities -verkosto), jossa päämääränä on hiilineutraalius, jätteettömyys ja globaalisti kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä.  

Viimeisimmäksi Joensuu liittyi vuonna 2018 mukaan Euroopan komission Green Leaf -verkostoon, jonka toimintaan kuuluu keskeisesti verkoston jäsenien välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ympäristön tilan kehittämiseksi. 

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2015
Covenant of Mayors -sitoumukseen liittyminen
01.01.2015
Liittyminen Hinku-kuntien verkostoon
01.01.2017
FISU-verkostoon liittyminen
01.01.2018
Liittyminen osaksi European Green Leaf -verkostoa
13.09.2021
Uuden Covenant of Mayors energia- ja ilmastosopimuksen allekirjoittaminen
Joensuun kaupunki allekirjoitti kaupunginhallituksen päätöksellä KH 13.09.2021 § 365 Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen (Covenant of Mayors) uuden energia- ja ilmastosopimuksen, jonka visiona on oikeudenmukaisempi ja ilmastoneutraali Eurooppa.
31.12.2022
Liitytään kansainväliseen kaupunkien kestävän kehityksen verkostoon (Local Governments for Sustainability, ICLEI)
Liittyminen ICLEI-verkostoon tukee kaupungin kestävän kehityksen työtä.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Jatketaan aktiivista osallistumista verkostojen toimintaan

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Hankkeet ja verkostot - climatejoensuu.fi