Sisältöjulkaisija

angle-left Kuntalaisten osallistaminen

Kuntalaisten osallistaminen

Viestintä, verkostot ja resurssit
Kuntalaisia osallistetaan yhteisiin ilmastotoimiin.

Kuntalaisia osallistetaan entistä aktiivisemmin yhteisiin ilmastotoimiin esimerkiksi hankkeiden, kokeilujen, kyselyjen, paneelien, työpajojen ja osallistavan budjetoinnin kautta.

Tehtävät

Mitä on tehty?

Mitä on tehtävä?

Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Valmisteilla

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide