Sisältöjulkaisija

angle-left Energiatehokkuuden parantaminen

Parannetaan energiatehokkuutta ja optimoidaan energiankäyttöä

Energiantuotanto ja energiatehokkuus
Toteutetaan ilmasto-ohjelmaan ja energiatehokkuussopimuksiin kirjattuja toimenpiteitä turhan energiankulutuksen vähentämiseksi ja energiankäytön optimoimiseksi kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden toiminnassa.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma 2022–2025 sisältää lukuisia toimenpiteitä rakennusten, valaistuksen sekä koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden parantamiseksi Joensuussa. Tärkein keino energiatehokkuuden parantamiseksi kaupunkikonsernissa on Joensuun kaupungin Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmima Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS).

Keväällä 2009 Joensuun kaupunki solmi ensimmäisen kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) aikavälille 2008–2016. Sopimuskaudella tavoite oli yhdeksän prosentin energiansäästö vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä, mikä saavutettiin. 

Kaupunki liittyi energiatehokkuussopimukseen myös vuosille 2017–2025. Sopimuksen energiansäästötavoite on 4 % vuodelle 2020 ja 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Joensuun kaupungin sopimus koskee kaikkia kunnan omistamia, vuokraamia ja vuokralle annettuja rakennuksia, katu- ja ulkovalaistusta, vesi- ja jätehuoltoa, sekä omia kuljetuksia ja työkoneita. Sopimukseen on liitetty myös Saimaan Satamat Oy, Joensuun Pysäköinti Oy, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, Senioripiha Oy, Puhas Oy ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon tilanteesta raportoidaan vuosittain Motivalle. 

Joensuun kaupunkikonserniin kuuluvat Joensuun Kodit Oy, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli ja Joensuun Tiedepuisto Oy ovat solmineet omat energiatehokkuussopimuksensa liittymällä kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen. Myös kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyvät toimijat asettavat lähtökohtaiseksi tavoitteeksi vähintään 7,5 % energiansäästön vuosina 20172025.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2016
9 % energiansäästö vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä
Joensuun kaupunki saavutti Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa 2008–2016 määritellyn 9 % energiansäästötavoitteen. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin toimenpiteitä eri sektoreilla. Merkittävin yksittäinen toimenpide oli rakennusten energiatehokkuuden lisääminen, mikä toteutui kiinteistöjen kulutusseurannan pohjalta tehdyillä korjauksilla. Korjaustoimia tehtiin esimerkiksi lämmöneristykseen, minkä lisäksi tekniikkaa parannettiin ja sisälämpötiloja optimoitiin.
01.09.2018
Alueellisen ilmasto- ja energiatyön edistämishanke
Joensuun kaupungin Alueellisen ilmasto- ja energiatyön edistämishankkeessa (2018–2019) kannustettiin pk-yrityksiä ja Pohjois-Karjalan kuntia liittymään energiatehokkuussopimukseen sekä järjestettiin energianeuvontaa yrityksille, kunnille ja asukkaille. Hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.
31.12.2019
Energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 toimeenpano
Vuonna 2019 Joensuun kaupungin toteuttamia energiansäästötoimia olivat kaasumoottorin uusiminen Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla, Ukonlahden syväsataman valaistuksen uusiminen ja ulkovalaistuksen muuttaminen LED-valaistukseksi. Vuonna 2021 Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppulaitoksessa otettiin käyttöön uusi lämmönsiirrin, joka parantaa energiatehokkuutta.
28.04.2022
Säästötoimenpiteet 2017–2021
Joensuussa vuonna 2017 kiinteistöjen kaukolämmön ominaiskulutus oli 35,7 kWh/m³, kun taas vuonna 2021 kiinteistöjen kaukolämmön ominaiskulutus oli 31,2 kWh/m³. Vuonna 2017 rakennusten kaukolämmön kulutus oli yhteensä 59,4 MWh ja vuonna 2021 rakennusten kaukolämmön kulutus oli yhteensä 31,2 MWh. Kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus on myös pienentynyt. Vuonna 2017 kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus oli 16,6 kWh/m³, kun taas vuonna 2021 kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus oli 13,8 kWh/m³.

Mitä on tehtävä?

01.01.2025
7,5 % energiansäästö vuoteen 2025 mennessä
Jatketaan vuosittaista raportointia ja energiatehokkuussopimusten mukaisia toimia tavoitteena 7,5 % energiansäästö nykyisen sopimuksen loppuun eli vuoteen 2025 mennessä. Tavoite koskee sekä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittynyttä Joensuun kaupunkia että kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyneitä Joensuun Koteja, Joensuun Elliä ja Joensuun Tiedepuistoa.
31.12.2025
Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen
Rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Rakennuksen hyvä energiatehokkuus pienentää käytönaikaisia kustannuksia ja vähentää päästöjä. Toimenpide sisältyy Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan 2022–2025, ja sitä toteutetaan osana KETS:in toimeenpanoa.
31.12.2025
Otetaan käyttöön energiatehokkaampia laitteita ja koneita.
Energiatehokkaat laitteet ja koneet tuovat kustannussäästöjä ja vähentävät päästöjä. Toimenpide sisältyy Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan 2022–2025.
31.12.2025
Energiankulutuksen seurantaa kehitetään ja automatisoidaan
Energiankulutuksen seuranta ja automatisointi mahdollistaa kulutuksen optimoinnin ja vähentämisen. Toimenpide sisältyy Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan 2022–2025.
31.12.2025
Tilojen käyttäjille tarjotaan reaaliaikaista energiadataa
Energiatiedon visualisoinnin tavoitteena on energiankulutuksen vähentäminen ja tietoisuuden lisääminen. Toimenpide sisältyy Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan 2022–2025.
31.12.2025
Kulutusjoustot käyttöön kaupungin kiinteistöissä
Kulutusjoustojen avulla kiinteistöjen energiatehokkuus paranee ja sähkönkulutuksessa saavutetaan kustannussäästöjä. Toimenpide sisältyy Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan 2022–2025.
31.12.2025
Hukkalämpöjen talteenoton selvittäminen
Ylijäämälämmön talteenotto ja hyödyntäminen parantaa energiatehokkuutta ja vähentää energiantarvetta ja päästöjä. Toimenpide sisältyy Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan 2022–2025.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

10 000
300
100 000
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Toimenpiteen mittarit

Tilakeskuksen kiinteistöjen energiankulutus

Lisätietoja

Hiilineutraali Joensuu 2025 - joensuu.fi