Sisältöjulkaisija

angle-left Ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa

Ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Ympäristö- ja ilmastokriteerit otetaan huomioon kaikissa hankinnoissa ja kriteerejä monipuolistetaan.

Julkiset hankinnat ovat tehokas keino vähentää julkisen sektorin kasvihuonekaasupäästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Joensuun kaupunki voi pienentää ilmastovaikutustaan huomioimalla julkisissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden kasvihuonekaasupäästöt. Kaupunki voi tukea vähähiilisiä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja käyttämällä ostovoimaansa ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan pienempien tavaroiden, palveluiden ja urakoiden hankkimiseen. Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmassa 2022–2025 on asetettu tavoitteeksi ilmasto- ja ympäristökriteerien huomiointi hankinnoissa sekä kestävyyskriteerien monipuolistaminen. 

Pohjois-Karjalan hankintatoimen ympäristökriteerit ovat viime vuosina kehittyneet, kun yleispätevistä ehdoista on siirrytty hankintakohtaisempiin ehtoihin. Ympäristökriteerien monipuolistamiseksi on tärkeää tunnistaa jokaisen erilaisen hankinnan mahdollisuudet ympäristönäkökulmien huomioimiseksi. Esimerkiksi urakkahankintoja eivät voi koskea samat ehdot kuin kuin kuljetuksia, vaikka molemmissa olisi käytössä ajoneuvoja.

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2020
Hankintatoimen ympäristökriteerit ovat kehittyneet ja monipuolistuneet
Hankintatoimen ympäristökriteerit ovat kehittyneet viimeisten parin vuoden aikana, kun yleispätevistä ehdoista on siirrytty hankintakohtaisempiin ehtoihin. Kaupungin ilmasto-ohjelmassa määritelty tavoite ympäristökriteerien monipuolistumisesta vuoden 2018 tasoon verrattuna on siis täyttynyt.
31.12.2022
Edistetään hankintojen kestävyyttä viestinnän ja koulutusten avulla
Keväällä 2022 järjestettiin Kestävien hankintojen työpaja kaupungin kestävän kehityksen yhteistyöryhmälle, jossa on edustus kaupungin toimialoilta ja tytäryhtiöistä.
31.12.2025
Hankintojen hiilijalanjälkiselvitykset
Merkittävimpien hankintakategorioiden päästöt selvitettiin osana Keino osaamiskeskuksen Vähähiilisten hankintojen akatemiaa, johon Joensuun kaupunki osallistui syksystä 2023 kevääseen 2024.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Kilpailutusten kestävyyskriteerejä kehitetään
Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke päivittää kaupungin hankintaohjeistusta vähähiilisyyden näkökulmasta.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

2025

Toimenpiteen mittarit

Ympäristökriteerien huomiominen kaupungin hankinnoissa (%)

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan hankintatoimi - joensuu.fi