Sisältöjulkaisija

angle-left Viestitään ilmastotyöstä

Viestitään ilmastotyöstä

Viestintä, verkostot ja resurssit
Viestitään avoimesti ja näkyvästi tehdystä ilmastotyöstä. Varmistetaan ajantasaisen ilmastotiedon leviäminen helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kaupunki pyrkii viestimään avoimesti ja näkyvästi tehdystä ilmastotyöstä. Joensuun kaupungilla on useampia kanavia ajantasaisen ilmastotiedon levittämiseen. Ilmastoa koskevan tiedon jakamista voidaan kuitenkin kehittää entisestään.  Viestinnän tueksi perustettiin vuonna 2019 osana Ilmastokorttelit-hankkeen työtä Climate Joensuu -verkkosivut. Sosiaalisesta mediasta Climate Joensuulle löytyy sivu Facebookissa ja tilit Instagramissa ja Twitterissä.  

Climate Joensuu -nettisivuilla ja somekanavissa on tietoa Joensuun kaupungin ja kaupungin ilmastokumppanien tekemästä työstä sekä vinkkejä kaupunkilaisille, yrityksille ja muille toimijoille ilmasto- ja ympäristöystävällisistä toimintatavoista. Kaupungin lisäksi niin asukkaat, yritykset, järjestöt kuin eri organisaatiotkin tekevät monia positiivisia ilmastotekoja Joensuussa. Myös näitä myönteisiä ilmastotekoja ja hiilikädenjälkiä nostetaan esiin Climate Joensuun viestintäkanavissa.

Vuonna 2021 avatulle Joensuun ilmastovahti -palveluun kootaan tietoa Joensuun kaupungin ilmastotyöhön liittyvistä suunnitelmista, tavoitteista sekä toimenpiteistä aikatauluineen. Ilmastovahti-palvelua päivitetään jatkuvasti, ja sivuston kautta kuka tahansa voi seurata, miten Joensuu etenee päästöjen vähentämisessä.

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2018
Ilmastotiedon jakaminen sometileillä
Ilmastotietoa jaetaan Climate Joensuun tileillä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.
15.08.2019
Climate Joensuu -verkkoportaalin koostaminen ja julkaiseminen
Climate Joensuu -verkkosivuilla kerrotaan Joensuun ilmastotyöstä ja -tavoitteista. Sivuston kautta viestitään Joensuun kaupungin, yritysten, järjestöjen ja asukkaiden tekemistä ilmastoteoista sekä päästöjen seurannasta.
31.05.2021
Ilmastovahti-sivuston kehittäminen
Ilmastovahti-sivusto toimii ilmastotyön seurantapalveluna, jonne kerätään Joensuun kaupungin ilmastotyön toimenpiteiden tiedot. Ilmastovahti-palvelua päivitetään jatkuvasti, ja sivuston kautta kuka tahansa voi seurata, miten Joensuu etenee päästöjen vähentämisessä.

Mitä on tehtävä?

01.06.2021
Jatketaan aktiivista viesintää eri kanavissa

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

35 000
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Climate Joensuu - climatejoensuu.fi Ilmastovahti - joensuu.fi Hiilineutraali Joensuu 2025 - joensuu.fi