Sisältöjulkaisija

angle-left Suositaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja

Suositaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja

Liikenne ja liikkuminen
Sähköllä tai uusiutuvilla polttoaineilla toimivia sekä vähän kuluttavia ajoneuvoja suositaan ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Esimerkiksi kaupunkikonsernin tavanomaiseen käyttöön tulevat ajoneuvot ovat vähintään hybridejä ja hankinnoissa painotetaan energiatehokkuusvaatimuksia sekä edellytetään ylintä Euro-päästöluokitusta.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoite, että kaupunkikonsernin tavanomaiseen käyttöön tulevat autot ovat sähköautoja tai vähintään hybridejä. Hankinnoissa tulee suosia mahdollisimman vähän kuluttavia tai uusiutuvilla polttoaineilla toimivia ajoneuvoja. Vuoteen 2021 mennessä kaupunkikonsernin käyttöön on hankittu yhteensä viisi hybridiä ja kaksi täyssähköautoa.

Tulevissa tarjouskilpailuissa puhtaiden ajoneuvojen direktiivi tulee määrittelemään puhtaiden ajoneuvojen lukumäärän ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa, kun hankintojen hinta ylittää määritellyt kynnysarvot. Direktiivi tulee Suomessa voimaan uuden lain myötä elokuussa 2021.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi sovelsi puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä jo joulukuussa 2020 Joensuun paikallisliikenteen linjojen 1–12 liikennöintiä koskeneessa kilpailutuksessa. Direktiiviä sovellettiin pitkän sopimuskauden ja hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitteen vuoksi. Kilpailussa tarjoaja sai päättää käyttövoiman. Parhaat pisteet sai sähköbusseista ja toiseksi parhaat pisteet biokaasubusseista. Pisteitä sai myös uusiutuvasta dieselistä ja vaadittua aikaisemmasta siirtymisestä Euro VI -päästöluokan kalustoon. Kilpailun tuloksena Joensuun paikallisliikenteeseen on tulossa 13 sähköbussia siirtymäajan jälkeen kesällä 2022. Muut autot ovat Euro VI -dieselbusseja.

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2018
Yksi hybridiautohankinta
Vuonna 2018 kaupunkikonsernissa hankituista autoista yksi oli hybridi.
31.12.2019
Neljä hybridiajoneuvohankintaa
Vuonna 2019 kaupunkikonsernissa hankituista autoista neljä oli hybridiajoneuvoja.
31.12.2020
Kaksi täyssähköautohankintaa
Vuonna 2020 kaupunkikonsernissa hankittiin 2 täyssähköautoa.
11.12.2020
Paikallisliikenteeseen 13 sähköbussia
Pohjois-Karjalan hankintatoimi valitsi joulukuussa 2020 tamperelaisen Länsilinjat Oy:n voittajaksi tarjouskilpailussa Joensuun paikallisliikenteen linjojen 1–12 liikennöinnistä 20 linja-autolla. Kilpailun tuloksena liikenteeseen on tulossa 13 sähköbussia kesällä 2022. Muut autot ovat Euro VI -dieselbusseja. Hankintatoimi sovelsi kilpailussa EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä (CVD).

Mitä on tehtävä?

31.12.2021
15 sähköautoa/hybridiä vuonna 2021
Ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2021 kaupunkikonsernissa on vähintään 15 sähköautoa/hybridiä.
31.12.2025
Uudistetaan kaupungin oma ajoneuvokanta vähäpäästöiseksi
Uudistetaan kaupunkikonsernin oma ajoneuvokanta ja työkoneet vähäpäästöiseksi puhtaiden ajoneuvojen direktiivin voimaantulon myötä.
31.12.2025
Edistetään yhteiskäyttöautojen käyttöä Joensuussa
Edistetään yhteiskäyttöautojen ja autojen jakamispalvelujen käyttöä Joensuussa.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan hankintatoimi - joensuu.fi