Sisältöjulkaisija

angle-left Suositaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja

Suositaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja

Liikenne ja liikkuminen
Sähköllä tai uusiutuvilla polttoaineilla toimivia sekä vähän kuluttavia ajoneuvoja suositaan ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Esimerkiksi kaupunkikonsernin tavanomaiseen käyttöön tulevat ajoneuvot ovat vähintään hybridejä ja hankinnoissa painotetaan energiatehokkuusvaatimuksia sekä edellytetään ylintä Euro-päästöluokitusta.

Tarjouskilpailuissa puhtaiden ajoneuvojen direktiivi määrittelee puhtaiden ajoneuvojen lukumäärän ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa, kun hankintojen hinta ylittää määritellyt kynnysarvot. Pohjois-Karjalan hankintatoimi sovelsi puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä jo joulukuussa 2020 Joensuun paikallisliikenteen linjojen 1–12 liikennöintiä koskeneessa kilpailutuksessa. Direktiiviä sovellettiin pitkän sopimuskauden ja hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitteen vuoksi. Kilpailussa tarjoaja sai päättää käyttövoiman. Parhaat pisteet sai sähköbusseista ja toiseksi parhaat pisteet biokaasubusseista. Pisteitä sai myös uusiutuvasta dieselistä ja vaadittua aikaisemmasta siirtymisestä Euro VI -päästöluokan kalustoon. Kilpailun tuloksena Joensuun paikallisliikenteessä otettiin käyttöön 13 sähköbussia kesällä 2022. Muut autot ovat Euro VI -dieselbusseja.

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2018
Yksi hybridiautohankinta
Vuonna 2018 kaupunkikonsernissa hankituista autoista yksi oli hybridi.
31.12.2019
Neljä hybridiajoneuvohankintaa
Vuonna 2019 kaupunkikonsernissa hankituista autoista neljä oli hybridiajoneuvoja.
31.12.2020
Kaksi täyssähköautohankintaa
Vuonna 2020 kaupunkikonsernissa hankittiin 2 täyssähköautoa.
11.12.2020
Paikallisliikenteeseen 13 sähköbussia
Pohjois-Karjalan hankintatoimi valitsi joulukuussa 2020 tamperelaisen Länsilinjat Oy:n voittajaksi tarjouskilpailussa Joensuun paikallisliikenteen linjojen 1–12 liikennöinnistä 20 linja-autolla. Kilpailun tuloksena liikenteeseen on tulossa 13 sähköbussia kesällä 2022. Muut autot ovat Euro VI -dieselbusseja. Hankintatoimi sovelsi kilpailussa EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä (CVD).
31.12.2025
Edistetään yhteiskäyttöautojen käyttöä Joensuussa
Joensuun kaupunki otti käyttöön kahdeksan yhteiskäyttöistä sähköautoa keväällä 2024. Autot ovat virka-aikaan kaupungin työntekijöiden käytössä, mutta iltaisin ja viikonloppuisin kaupunkilaiset voivat vuokrata niitä. Autot omistaa ja niiden vuokrauksesta vastaa Omago Oy.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Uudistetaan kaupungin oma ajoneuvokanta vähäpäästöiseksi
Uudistetaan kaupunkikonsernin oma ajoneuvokanta ja työkoneet vähäpäästöiseksi puhtaiden ajoneuvojen direktiivin voimaantulon myötä.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan hankintatoimi - joensuu.fi