Sisältöjulkaisija

angle-left Toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistaminen

Toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistaminen

Viestintä, verkostot ja resurssit
Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden kokonaisvaikuttavuutta selvitetään ja seurataan.

 

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2021
Tehdään toimenpiteiden vaikuttavuusarviointi
Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden päästövähennysvaikutukset, kustannukset, kustannustehokkuus ja välillisiä vaikutuksia selvitetään ilmasto-ohjelman päivittämisen yhteydessä. Edellinen vaikuttavuusarviointi tehtiin vuonna 2021.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Toimenpiteiden vuosiseuranta
Ilmastotoimenpiteiden toteutumista ja kustannuksia seurataan vuosittain (ilmasto- ja ympäristöasioiden seuranta tilinpäätöksen yhteydessä, KETS-raportointi) ja tiedot toimenpiteiden etenemisestä päivitetään ilmastovahtiin. Seurannan yhteydessä arvioidaan toimien riittävyyttä suhteessa kaupungin ilmastotavoitteisiin.
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

2025