Sisältöjulkaisija

angle-left Vähennetään ruokahävikkiä ja syödään ympäristöystävällisesti

Vähennetään ruokahävikkiä ja syödään ympäristöystävällisesti

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Ruokahävikkiä vähennetään muun muassa vähentämällä koulujen lautashävikkiä sekä ehkäisemällä ylijäämäruoan syntymistä. Ruokahankinnoissa suositaan ilmastomyönteisiä vaihtoehtoja. Keskeisessä asemassa ruokahävikkiä pienennettäessä on kaupungin ruokapalveluja tuottava Polkka Oy.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan sisältyy tavoite ruokahävikin vähentämisestä. Hävikin torjuntakeinoja ovat esimerkiksi ylijäämäruoan ja vanhenevien tuotteiden jakelun kehittäminen sekä ylijäämäruoan syntymisen ehkäiseminen. Vuonna 2023 lautashävikin määrä kouluissa ja päiväkodeissa oli noin 21 g ruokailijaa kohden per päivä. Tavoitteena on vähentää lautashävikki 12 g/ruokailija.

Kaupungin ruokapalveluja tuottava Polkka Oy on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota ruokahävikin synnyn ehkäisemiseen ja hävikin seurantaan erityisesti kouluissa. Lautashävikin lisäksi kiinnitetään huomiota tilaushävikkiin. Tilaushävikin osalta ollaan lähellä tavoitetta: tavoitteena on tilaushävikin vähentäminen 11 %:n, kun toteutunut määrä vuonna 2023 oli 13 %.

Huomioitavaa on, että ruokahävikin määrää ja siihen liittyviä toimia on hankalaa mitata muiden toimijoiden kuin Polkka Oy:n osalta. Ruokahävikkiä syntyy kuitenkin niin kotitalouksissa, yksityisissä yrityksissä kuin myös esimerkiksi kaupoissa. Hävikin minimoimiseksi toimenpiteitä tulisi tehdä kaikilla näillä sektoreilla.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2018
Hävikin seurantajärjestelmän kehittäminen
31.12.2019
Polkka Oy:n hävikin seuranta aloitettu esimerkiksi kouluissa
Esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa tehostettiin vuonna 2019 hävikin seurantaa. Koulujen ruokasaleihin asetettiin nähtäväksi kuukausiseuranta lautashävikistä eli lautaselle otetusta mutta syömättä jääneestä ruoasta. Samana vuonna Joensuun kouluille järjestettiin lautashävikkikilpailu, jonka voitti pienimmällä hävikkimäärällään Marjalan koulu.
31.12.2020
Ylijäämäruoan hyödyntäminen
Ylijäänyttä ruokaa jaetaan jonkin verran eteenpäin muutamille yhdistyksille. Edellisen päivän ylijäämäruokia tarjotaan myös seuraavan päivän tarjoiluissa. Ylijäämäruokaa voidaan myös myydä yksikön henkilökunnalle.
01.01.2021
Koulujen ja päiväkotien tilaushävikkiä seurataan tehostetusti vuonna 2021

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Suositaan ilmastomyönteisiä vaihtoehtoja
Hankinnoissa ja ruuanvalmistuksessa suositaan kotimaisia ja lähellä tuotettuja raaka-aineita mahdollisuuksien mukaan. Hankintasopimukset mahdollistavat ilmastomyönteisten vaihtoehtojen käytön. Kasvispainotteisia ruokia suositaan ja kasvisten käyttöä ruuanvalmistuksessa on lisätty.
31.12.2025
Kehitetään toimenpiteitä hävikin ehkäisemiseksi ja ylijäämätuotteiden hyödyntämiseksi

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

198 000
12
4000
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy - polkkaoy.fi