Sisältöjulkaisija

angle-left Vähennetään ruokahävikkiä ja syödään ympäristöystävällisesti

Vähennetään ruokahävikkiä ja syödään ympäristöystävällisesti

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Ruokahävikkiä vähennetään muun muassa vähentämällä koulujen lautashävikkiä sekä ehkäisemällä ylijäämäruoan syntymistä. Ruokahankinnoissa suositaan ilmastomyönteisiä vaihtoehtoja. Keskeisessä asemassa ruokahävikkiä pienennettäessä on kaupungin ruokapalveluja tuottava Polkka Oy.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan sisältyy tavoite ruokahävikin vähentämisestä. Hävikin torjuntakeinoja ovat esimerkiksi ylijäämäruoan ja vanhenevien tuotteiden jakelun kehittäminen sekä ylijäämäruoan syntymisen ehkäiseminen. Vuonna 2013 hävikin määrä kouluissa ja päiväkodeissa oli noin 15,5 g ruokailijaa kohden per päivä. Vuositasolla tämä tarkoittaa yli 15 000 kilogrammaa turhaan tehtyä ruokaa.

Kaupungin ruokapalveluja tuottava Polkka Oy on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota ruokahävikin synnyn ehkäisemiseen ja hävikin seurantaan erityisesti kouluissa. Lautashävikin lisäksi kiinnitetään huomiota tilaushävikkiin, jota vuonna 2021 seurattiin tehostetusti.

Lisäksi Polkka Oy aikoo toteuttaa yhdessä Siun soten kanssa kehityshankkeen keskussairaalan tilaus- ja lautashävikin vähentämiseksi. Ylijäänyttä ruokaa jaetaan jo nyt jonkin verran eteenpäin muutamille yhdistyksille sekä myydään henkilökunnalle, ja edellisen päivän ylijäämäruokia tarjotaan seuraavan päivän tarjoiluissa. Ylijäämäruoan hyödyntämistä tulee kehittää edelleen.  

Huomioitavaa on, että ruokahävikin määrää ja siihen liittyviä toimia on hankalaa mitata muiden toimijoiden kuin Polkka Oy:n osalta. Ruokahävikkiä syntyy kuitenkin niin kotitalouksissa, yksityisissä yrityksissä kuin myös esimerkiksi kaupoissa. Hävikin minimoimiseksi toimenpiteitä tulisi tehdä kaikilla näillä sektoreilla.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2018
Hävikin seurantajärjestelmän kehittäminen
31.12.2019
Polkka Oy:n hävikin seuranta aloitettu esimerkiksi kouluissa
Esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa tehostettiin vuonna 2019 hävikin seurantaa. Koulujen ruokasaleihin asetettiin nähtäväksi kuukausiseuranta lautashävikistä eli lautaselle otetusta mutta syömättä jääneestä ruoasta. Samana vuonna Joensuun kouluille järjestettiin lautashävikkikilpailu, jonka voitti pienimmällä hävikkimäärällään Marjalan koulu.
31.12.2020
Ylijäämäruoan hyödyntäminen
Ylijäänyttä ruokaa jaetaan jonkin verran eteenpäin muutamille yhdistyksille. Edellisen päivän ylijäämäruokia tarjotaan myös seuraavan päivän tarjoiluissa. Ylijäämäruokaa voidaan myös myydä yksikön henkilökunnalle.
01.01.2021
Koulujen ja päiväkotien tilaushävikkiä seurataan tehostetusti vuonna 2021

Mitä on tehtävä?

31.12.2021
Kehityshanke keskussairaalan tilaus- ja lautashävikin vähentämiseksi
Polkka Oy aikoo toteuttaa yhdessä Siun soten kanssa kehityshankkeen keskussairaalan tilaus- ja lautashävikin vähentämiseksi. Hankkeen toteutusaikataulu määritellään koronaepidemian vuoksi vasta myöhemmin.
31.12.2025
Suositaan ilmastomyönteisiä vaihtoehtoja
Hankinnoissa ja ruoanvalmistuksessa suositaan ilmastomyönteisiä vaihtoehtoja, kuten kasvis-, luomu- ja lähiruokaa sekä kausituotteita.
31.12.2025
Kehitetään toimenpiteitä hävikin ehkäisemiseksi ja ylijäämätuotteiden hyödyntämiseksi

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

198 000
12
4000
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy - polkkaoy.fi