Sisältöjulkaisija

angle-left Puolitetaan ruokahävikki 2025 mennessä

Puolitetaan ruokahävikki 2025 mennessä

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2025 mennessä kehittämällä muun muassa ylijäämäruoan ja päiväystuotteiden jakelua sekä ehkäisemällä ylijäämäruoan syntymistä. Keskeisessä asemassa ruokahävikkiä pienennettäessä on kaupungin ruokapalveluja tuottava Polkka Oy.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaan sisältyy tavoite ruokahävikin puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä. Hävikin torjuntakeinoja ovat esimerkiksi ylijäämäruoan ja vanhenevien tuotteiden jakelun kehittäminen sekä ylijäämäruoan syntymisen ehkäiseminen. Vuonna 2013 hävikin määrä kouluissa ja päiväkodeissa oli noin 15,5 g ruokailijaa kohden per päivä. Vuositasolla tämä tarkoittaa yli 15 000 kilogrammaa turhaan tehtyä ruokaa.

Kaupungin ruokapalveluja tuottava Polkka Oy on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota ruokahävikin synnyn ehkäisemiseen ja hävikin seurantaan. Esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa tehostettiin vuonna 2019 hävikin seurantaa. Koulujen ruokasaleihin asetettiin nähtäväksi kuukausiseuranta lautashävikistä eli lautaselle otetusta mutta syömättä jääneestä ruoasta. Samana vuonna Joensuun kouluille järjestettiin lautashävikkikilpailu, jonka voitti pienimmällä hävikkimäärällään Marjalan koulu. Lautashävikin lisäksi kiinnitetään huomiota tilaushävikkiin, jota vuonna 2021 seurataan tehostetusti.

Lisäksi Polkka Oy aikoo toteuttaa yhdessä Siun soten kanssa kehityshankkeen keskussairaalan tilaus- ja lautashävikin vähentämiseksi. Hankkeen toteutusaikataulu määritellään koronaepidemian vuoksi vasta myöhemmin. Ylijäänyttä ruokaa jaetaan jo nyt jonkin verran eteenpäin muutamille yhdistyksille, ja edellisen päivän ylijäämäruokia tarjotaan seuraavan päivän tarjoiluissa. Ylijäämäruokaa voidaan myös myydä yksikön henkilökunnalle, mutta myynti on vähäistä. Ylijäämäruoan hyödyntämistä tulee kehittää edelleen.  

Huomioitavaa on, että ruokahävikin määrää ja siihen liittyviä toimia on hankalaa mitata muiden toimijoiden kuin Polkka Oy:n osalta. Ruokahävikkiä syntyy kuitenkin niin kotitalouksissa, yksityisissä yrityksissä kuin myös esimerkiksi kaupoissa. Hävikin minimoimiseksi toimenpiteitä tulisi tehdä kaikilla näillä sektoreilla.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2018
Hävikin seurantajärjestelmän kehittäminen
31.12.2019
Polkka Oy:n hävikin seuranta aloitettu esimerkiksi kouluissa
Osana tehostettua hävikin seurantaa koulujen ruokasaleihin asetettiin nähtäväksi kuukausiseuranta lautashävikistä. Joensuun kouluille järjestettiin vuonna 2019 myös lautashävikkikilpailu.
31.12.2020
Ylijäämäruoan hyödyntäminen
Ylijäänyttä ruokaa jaetaan jonkin verran eteenpäin muutamille yhdistyksille. Edellisen päivän ylijäämäruokia tarjotaan myös seuraavan päivän tarjoiluissa. Ylijäämäruokaa voidaan myös myydä yksikön henkilökunnalle.
01.01.2021
Koulujen ja päiväkotien tilaushävikkiä seurataan tehostetusti vuonna 2021

Mitä on tehtävä?

31.12.2021
Kehityshanke keskussairaalan tilaus- ja lautashävikin vähentämiseksi
31.12.2025
Kehitetään toimenpiteitä hävikin ehkäisemiseksi ja ylijäämätuotteiden hyödyntämiseksi
Toimenpiteitä ruokahävikin puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä on edelleen kehitettävä.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

198 000
12
4000
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

2025

Lisätietoja

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy - polkkaoy.fi