Sisältöjulkaisija

angle-left Vaikutetaan ilmastotyön verkostoissa

Vaikutetaan ilmastotyön verkostoissa

Ilmastokoordinointi
Verkostoitumalla ja toimijoiden välisellä yhteistyöllä vaikutetaan paikallisesti ja kansallisesti ilmastomyönteiseen työhön, sekä jaetaan ja hyödynnetään hyviä kokemuksia ja toimintamalleja.

Joensuun kaupunki kuuluu useampaan ilmasto- ja ympäristötyön verkostoon, joiden työhön kaupungin on tarkoitus osallistua aktiivisesti myös jatkossa. Verkostojen kautta kaupunki vaikuttaa ilmastotyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkostojen kautta kaupunki myös jakaa omia kokemuksiaan muille ja saa tietoa muualla hyväksi havaituista toimintamalleista ja tietoa ilmastotyön tueksi.

Vuonna 2015 kaupunki liittyi mukaan Covenant of Mayors -sitoumukseen, jossa tähdätään vähintään 40 % päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Sitoumukseen kuuluu myös Kestävän energian toimenpideohjelman (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) laatiminen, jossa kerrotaan keinot päästöjen vähentämiseksi nykytilan kartoituksen lisäksi. Kaupunki raportoi toimenpideohjelman toteutumisesta vähintään joka toinen vuosi Covenant of Mayors -verkostolle.

Samana vuonna kaupunki lähti mukaan Hinku-kuntien verkostoon. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Vuonna 2017 Joensuun kaupunki liittyi FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Communities -verkosto), jossa päämääränä on hiilineutraalius, jätteettömyys ja globaalisti kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä.  

Viimeisimmäksi Joensuu liittyi vuonna 2018 mukaan Euroopan komission Green Leaf -verkostoon, jonka toimintaan kuuluu keskeisesti verkoston jäsenien välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ympäristön tilan kehittämiseksi. 

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2015
Covenant of Mayors -verkoston jäsenyys
01.01.2015
Liittyminen Hinku-kuntien verkostoon
01.01.2017
FISU-verkostoon liittyminen
01.01.2018
Liittyminen osaksi Green Leaf -verkostoa

Mitä on tehtävä?

01.01.2021
Jatketaan aktiivista osallistumista verkostojen toimintaan

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Hankkeet ja verkostot - climatejoensuu.fi