Sisältöjulkaisija

angle-left Kulutuslähtöisten päästöjen vähentäminen

Kulutuslähtöisten päästöjen vähentäminen

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Joensuun kulutuslähtöisiä päästöjä seurataan säännöllisesti ja kulutusperäistä hiilijalanjälkeä pienennetään.

Joensuu on selvittänyt kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen. Laskenta toteutettiin osana Kulma- ja Kulma 2-hankkeita, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkastellaan energiankulutuksen, rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Laskennat toteutettiin vuosille 2020 ja 2022.

Joensuun kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 7,95 t CO2-ekv asukasta kohden. Merkittävimpinä kulutuksen päästöjen lähteitä Joensuussa ovat energiankulutus ja ruoka. Kulutuksesta aiheutuvat päästöt kasvoivat vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana 5%. Työtä kulutusperäisten päästöjen vähentämiseksi täytyy siis jatkaa.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmassa 2022–2025 on esitetty useita toimenpiteitä kaupungin kulutuslähtöisten päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on puolittaa Joensuun kulutusperäinen hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

 

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2021
Selvitetään Joensuun kulutuslähtöiset päästöt
Kulutusperäisten päästöjen laskenta toteutettiin osana Kulma- ja Kulma 2-hankkeita. Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkastellaan energiankulutuksen, rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Laskennat toteutettiin vuosille 2020 ja 2022. Joensuun kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 7,95 t CO2-ekv asukasta kohden. Merkittävimpinä kulutuksen päästöjen lähteitä Joensuussa ovat energiankulutus ja ruoka.
31.12.2025
Hankintojen hiilijalanjälkilaskelmat
Merkittävimpien hankintakategorioiden päästöt selvitettiin osana Keino osaamiskeskuksen Vähähiilisten hankintojen akatemiaa, johon Joensuun kaupunki osallistui syksystä 2023 kevääseen 2024.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Ilmasto- ja kestävyyskriteerien painottaminen hankinnoissa
Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke päivittää kaupungin hankintaohjeistusta vähähiilisyyden näkökulmasta.
31.12.2025
Kehitetään ja hyödynnetään sähköisiä palveluja
Sähköisten palvelujen avulla liikkumisen tarve ja energiankulutus vähenee.
01.01.2030
Kulutusperäinen hiilijalanjälki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.
Fisu-verkoston tavoite, johon Joensuun kaupunki on sitoutunut. Joensuu osallistuu vuosien 2024-2025 aikana Ei kulutusperäisiä päästöjä (EIKU)-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on luoda ratkaisuja kulutusperäisten päästöjen vähentämiseen.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide