Sisältöjulkaisija

angle-left Kulutuslähtöisten päästöjen vähentäminen

Kulutuslähtöisten päästöjen vähentäminen

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Joensuun kulutuslähtöisiä päästöjä seurataan säännöllisesti ja kulutusperäistä hiilijalanjälkeä pienennetään.

Joensuu selvitti kunnan ja kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkastellaan energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. 

Joensuun kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 8,29 t CO2-ekv asukasta kohden. Merkittävimpinä kulutuksen päästöjen lähteitä Joensuussa ovat energiankulutus ja rakentaminen, henkilöautoliikenne sekä ruoka. Laskennassa ovat mukana hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan seuraavan kerran vuodelta 2022, jolloin voidaan arvioida vuosien välisiä eroja päästöissä. Jatkuva päästölaskenta auttaa tunnistamaan kuntien ja kuntalaisten kannalta päästövähennyskohteita kaikilta kulutuksen osa-alueilta.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmassa 2022–2025 on esitetty useita toimenpiteitä kaupungin kulutuslähtöisten päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on puolittaa Joensuun kulutusperäinen hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2021
Selvitetään Joensuun kulutuslähtöiset päästöt
Joensuu selvitti kunnan kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen osana Kulma-hanketta. Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkasteltiin energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Joensuun kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 637 kt CO2-ekv ja 8,29 t CO2-ekv asukasta kohden. Seuraavan kerran KULMA-laskennat tehdään vuonna 2023.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Ilmasto- ja kestävyyskriteerien painottaminen hankinnoissa
Kaupungin hankintojen kilpailutuksissa painotetaan entistä vahvemmin ilmasto- ja ympäristökriteerejä. Kestävyyskriteerejä laajennetaan ja monipuolistetaan.
31.12.2025
Hankintojen hiilijalanjälkilaskelmat
Joensuun kaupungin tärkeimpien hankintojen hiilijalanjälki ja päästöjen vähentämismahdollisuudet selvitetään.
31.12.2025
Kehitetään ja hyödynnetään sähköisiä palveluja
Sähköisten palvelujen avulla liikkumisen tarve ja energiankulutus vähenee.
01.01.2030
Kulutusperäinen hiilijalanjälki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.
Fisu-verkoston tavoite, johon Joensuun kaupunki on sitoutunut.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide