Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastotyön koordinointiin riittävät resurssit

Ilmastotyön koordinointiin riittävät resurssit

Viestintä, verkostot ja resurssit
Varataan ilmastotyön koordinointiin riittävät resurssit talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa. Tavoitteena on saada kaupungille pysyä ilmastokoordinaattori. 

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman mukaan pysyvä henkilöresurssi ja riittävät taloudelliset resurssit edistävät ilmastotyön pitkäjänteisyyttä ja tuloksellisuutta sekä ilmastotavoitteiden läpivientiä. Ilmasto-ohjelman mukaisesti ilmastotyön koordinointiin Joensuussa varataan riittävät resurssit talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa. Tavoitteena on, että kaupungille saadaan pysyvä ilmastokoordinaattori. Lisäksi on tärkeää vahvistaa eri toimijoiden osaamista ilmastonäkökulman huomioimisessa.

Vuosina 2015–2020 0,5 htv resursointi ilmastotyöhön toteutui hankkeiden ansiosta. Huhtikuussa 2021 työnsä aloitti määräaikainen ilmastokoordinaattori. 

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2015
Resursointi onnistunut 2015–2020
Vuosina 2015–2020 ilmastotyön 0,5 htv resursointi toteutui hankkeiden ansiosta. Vuosina 2015–2017 toimi Joensuun kaupungin ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke, johon kuului sekä hankekoordinaattorin että -suunnittelijan pestit. Myös vuosina 2018 ja 2019 resursointi toteutui Ilmastokorttelit-hankkeen sekä alueellisen energia- ja ilmastotyön edistämishankkeen ja tehtäväjärjestelyjen ansiosta.
01.04.2021
Ilmastokoordinaattorin palkkaaminen
Joensuussa aloitti määräaikainen ilmastokoordinaattori 1.4.2021.
31.12.2021
Kestävän kehityksen yhteistyöryhmän perustaminen
Joensuun kaupungille perustettiin kestävän kehityksen yhteistyöryhmä, joka tukee ilmastotyön koordinointia, seurantaa ja raportointia, sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista koko kaupunkikonsernissa. Työryhmä tuo yhteen kaupungin eri toimialojen ja tytäryhtiöiden edustajat.

Mitä on tehtävä?

01.01.2025
Vuodesta 2025 alkaen ilmastotyöhön varataan pysyvästi 1 htv resurssi

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Climate Joensuu - climatejoensuu.fi Hiilineutraali Joensuu 2025 - joensuu.fi