Sisältöjulkaisija

angle-left Kehitetään joukkoliikennepalveluita

Kehitetään joukkoliikennepalveluita

Liikenne ja liikkuminen
Joukkoliikenteen saavutettavuutta, nopeutta ja vaivattomuutta parannetaan. Tavoitteena on matkojen määrän kasvaminen kolmeen miljoonaan vuoteen 2025 mennessä.

Joensuun kaupungin tavoitteena on joukkoliikenteen saavutettavuuden, nopeuden ja vaivattomuuden parantaminen. Mittarina joukkoliikenteen kehittymisessä on JOJO:n (Joensuun seudun joukkoliikenne) asiakasmäärien kasvaminen. Joukkoliikennettä koskeva kehitystavoite sisältyy esimerkiksi kaupungin pitkän aikajänteen ilmastotyötä ohjaavaan ilmasto-ohjelmaan, joka päivitettiin edellisen kerran vuonna 2018. Ilmasto-ohjelman yhtenä tavoitteena on, että valtaosa matkoista tehdään jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

Vuonna 2019 JOJO:n kokonaismatkamäärä oli n. 2,4 miljoonaa matkaa, mikä ylitti tavoitteeksi asetetun 2,3, miljoonan matkan määrän. Kaupungin tammikuussa 2020 julkaisemassa Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä JOJO-joukkoliikenteen määrät kasvavat vuoden 2019 tasosta kolmeen miljoonaan matkaan. Tämä tarkoittaisi noin 4 % vuotuista kasvua. Joensuun ilmasto-ohjelmassa on puolestaan asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2021 joukkoliikenteen matkamäärä olisi 2,5 miljoonaa matkaa.   

Joukkoliikenteen palvelutasoa kehittävät toimenpiteet sisältyvät edellä mainittuun Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan 2025. Ohjelmassa joukkoliikenteen palvelutasoa ja matkamääriä nostaviin toimenpiteisiin kuuluvat palvelutarjonnan lisääminen suosituilla 1 ja 2/2M -linjoilla, joukkoliikenteen lippujen hintojen säilyttäminen nykyisellä tasolla tai pieni alennus kausi- ja arvolippuihin sekä käyttövoimaltaan puhtaaseen ajokalustoon siirtyminen linjoilla 1, 2, 2M, 3, 4 ja 5.  

Joukkoliikenteen saavutettavuuden parantaminen kuuluu myös vuonna 2017 kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn täydennysrakentamisohjelmaan, jonka perusteella täydennysrakentaminen tulee sijoittua pääsääntöisesti joukkoliikenteen laatukäytävien lähettyville.

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.05.2017
Täydennysrakentamisohjelman laadinta saavutettavuuden lisäämiseksi
12.12.2017
Mobiilikertalippujen myynnin aloittaminen
30.04.2019
JOJO-matkakorttien latauspisteiden käyttöönotto
Joensuun keskustassa otettiin käyttöön kaksi JOJO-matkakortin latauspistettä. Pisteet sijaitsevat kauppakeskus Iso Myyn kauppakäytävällä ja Joensuun pääkirjastolla. Latauspisteillä voi tehdä latauksia myös viikonloppuisin ja iltaisin. Automaateilla asiakas voi ladata Waltti-lipputuotteita ilman palvelumaksua ja ostaa kerta-/vuorokausilippuja.
31.07.2019
Keskustan pysäkkien sähköiset näyttötaulut
Keskustan bussipysäkeillä Koskikadulla ja Kirkkokadulla otettiin käyttöön yhteensä 6 kappaletta sähköisiä näyttötauluja. Näytöillä esitetään kuuden seuraavan lähtevän vuoron lähtöajat.
03.12.2019
Bussit reaaliajassa kartalla
Loppusyksystä 2019 alkaen kaikki JOJO-liikenteen bussit alkoivat näkyä reaaliajassa Joensuun reittioppaassa.
31.12.2019
Asiakasmäärät nousivat 5,5 % vuodesta 2018 vuoteen 2019 mennessä
31.01.2020
Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2025
19.10.2020
JOJO-linja 11 aloitti liikennöinnin
JOJO-liikenteen vuorotarjonta täydentyi lokakuussa 2020, kun uusi ruuhka-aikoina kulkeva linja Utra-Rantakylä–Ranta-Mutalantie–keskusta–Mehtimäki–Urheilupuisto aloitti liikennöinnin.
01.06.2021
Vuorotarjonnan täydentyminen paikallisliikenteen uuden sopimuskauden alkaessa
Kesäkuussa 2021 alkaneen uuden sopimuskauden myötä uusi linja Mehtimäki–keskusta–Karhunmäki aloitti liikennöinnin Joensuun pääkirjastolta Karhunmäkeen.
31.12.2021
Tavoitteena matkamäärien kasvu 2,5 miljoonaan vuoteen 2021 mennessä (ei toteutunut)
Tavoite on määritelty Joensuun ilmasto-ohjelmassa. Vuodelle 2021 asetettua tavoitetta ei saavutettu koronatilanteen vuoksi vähentyneiden matkustajamäärien takia. Vuodesta 2020 vuoteen 2021 joukkoliikenteen matkustajamäärät kuitenkin kasvoivat 12 % (kokonaismatkustajamäärä 1 886 000 henkilöä).
01.06.2022
13 sähköbussia aloittaa liikennöinnin kesällä 2022
Joensuun paikallisliikenteessä liikennöi kesästä 2022 lähtien 13 sähköbussia. Sähköbussien ja kaluston uusiutumisen myötä bussiliikenteen aiheuttamat päästöt ja melutaso pienenevät.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Tavoitteena matkamäärien kasvu 3 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä
Tavoite on määritelty Joensuun kestävän liikkumisen kehittämisohjelmassa.
31.12.2025
Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa
Palvelutason parantaminen lisää joukkoliikenteen saavutettavuutta ja käyttöastetta. Tavoite on määritelty Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmassa.
31.12.2025
Lisätään polkupyörien liityntäpysäköintiä
Polkupyörien liityntäpysäköinnin lisääminen parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta kevyen liikenteen keinoin.
31.12.2025
Selvitetään innovatiivisten ja digitalisaatiota hyödyntävien liikennemuotojen käyttöä joukkoliikenteessä
Selvitetään ja pilotoidaan uusien, sähköisten ja digitalisaatiota hyödyntävien liikennemuotojen käyttöä joukkoliikenteessä. Edistetään kestävien liikennemuotojen matkaketjuja ja niitä edistävien lipputyyppien käyttöönottoa.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

5 805 000
638
1 400
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Toimenpiteen mittarit

Joukkoliikenteen matkamäärä

Lisätietoja

Joukkoliikenne - joensuu.fi