Sisältöjulkaisija

angle-left Edistetään vähähiilisyyttä hankkeilla

Edistetään vähähiilisyyttä hankkeilla

Päästöt, hiilinielut ja kompensaatiot
Hyödynnetään hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet vähähiilisyyden edistämiseksi.

Joensuussa on ollut ilmastotyötä edistäviä hankkeita vuodesta 2015 lähtien. Hankkeet tarjoavat kokeilualustoja uusille vähähiilisille toimintatavoille ja hanketyössä pyritään osaltaan edistämään kaupungin ilmasto-ohjelman toteuttamista. Ilmasto-ohjelmassa asetetaan kaupungin ilmastotoimille pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet, mukaan lukien Joensuun tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Viimeisin ilmasto-ohjelma on vuodelta 2018. 

Vuosina 2015–2017 Joensuussa toimi Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke, jota rahoittivat sekä Joensuun kaupunki että Euroopan aluekehitysrahasto. Ilmastotori-hankkeessa käynnistettiin esimerkiksi Joensuun seudun yrityksille ja yhteisöille suunnattu ilmastokumppanuusverkosto. Verkostoon päästäkseen yritys allekirjoittaa sitoumuksen, jossa se sitoutuu kehittämään omaa toimintaansa ilmastoystävällisempään ja vähähiilisempään suuntaan. Vuonna 2021 kaupungin ilmastokumppanuusverkostoon on liittynyt jo yli 40 ilmastokumppania. Ilmastotori-hankkeessa järjestettiin myös kolme matalankynnyksen yhteistyökokeilua seudun yrityksille ja yhteisöille. Nämä olivat Penttilänrantaan istutettu syötävä puisto, Niinivaaran kaupunkikosteikko sekä maakunnalliset bussikuljetukset Ilosaarirockiin ja Farmari-maatalousnäyttelyyn. Ilmastotorin tekemiä kokeiluja on esitelty hankkeen kokoamassa Kannustavan ilmastotyön taskukirjassa.

Ilmastotoria seurasi Ilmastokorttelit-hanke vuosina 2018–2021. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, valtio ja Joensuun kaupunki. Ilmastokorttelit-hankkeen aikaansaannoksiin kuuluvat esimerkiksi kaupungin ilmasto- ja ympäristötekoja ja ilmastotietoa välittävä Climate Joensuu -nettisivu sekä paikallisten kortteleiden asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa tehdyt ilmastoystävälliset kokeilut.

1.9.2018–30.4.2019 toimi Alueellisen ilmasto- ja energiatyön edistämishanke, jossa kannustettiin pk-yrityksiä ja Pohjois-Karjalan kuntia liittymään energiatehokkuussopimukseen ja järjestettiin energianeuvontaa niin yrityksille, kunnille kuin kuntalaisillekin. Hanketta rahoitti Energiavirasto. Yksi hankkeessa järjestetyistä tapahtumista oli energiailta omakotitalojen lämmitysratkaisuista joensuulaisille pientaloasukkaille.

1.9.2020–31.5.2021 oli käynnissä myös Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -etätyöhanke. Hankkeessa edistettiin etätyöskentelyä ja etsittiin uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja etätyöskentelyyn ja edistettiin kestävää liikkumista. Hankkeen aikana toteutettiin kunta-alan työntekijöille suunnattuja etätyökokeiluja, joissa luotiin etätyöpisteitä kuntien tyhjillään oleviin toimitiloihin. Hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Toukokuussa 2021 alkoi Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta rahoitettu Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke. Hankkeessa edistetään yritysten ja yhteisöjen päästövähennystoimenpiteitä kehittämällä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoa.

Rahoitusta tullaan myös jatkossa hakemaan kaupungin ilmastohankkeille, joissa edellisten hankkeiden tapaan pyritään luomaan ja edistämään vähähiilisiä toimintatapoja esimerkiksi kokeiluilla, tapahtumilla ja kampanjoilla. Olemme myös kumppanina tai pilottikuntana lukuisissa sidosryhmiemme ja verkostojemme vähähiilisyyttä edistävissä hankkeissa

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2017
Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke 2015–2017
Ensimmäisessä Joensuussa toimineessa ilmastohankkeessa kehitettiin uusia keinoja vähähiilisyyden edistämiseksi Joensuun seudulla. Ilmastotorit kannusti yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita ilmastotekoihin ja vähähiilisempään arkeen.
01.08.2018
Ilmastokorttelit – uusia ilmastoratkaisuja Joensuussa -hanke 2018–2021
Ilmastokorttelit keskittyi avoimessa haussa valikoituviin kortteleihin, joiden asukkaiden ja toimijoiden kanssa kokeilitiin ja kehitettiin uusia vihreitä ratkaisuja. Hankkeessa myös edistettiin vihreää yrittäjyyttä, järjestettiin ilmastoaiheisia pop up -tapahtumia ja kehitettiin ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmiä. Lisäksi hanke kokosi Climate Joensuu -sivuston ja Ilmastovahti-palvelun.
01.09.2018
Alueellisen ilmasto- ja energiatyön edistämishanke
Alueellisen ilmasto- ja energiatyön edistämishankkeessa kannustettiin pk-yrityksiä ja Pohjois-Karjalan kuntia liittymään energiatehokkuussopimukseen sekä järjestettiin energianeuvontaa yrityksille, kunnille ja asukkaille.
01.09.2020
Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -etätyöhanke
Hankkeessa edistettiin etätyöskentelyä ja etsittiin uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja etätyöskentelyyn. Hankkeen aikana vähennettiin työmatkaliikenteen päästöjä ja edistettiin kestävää liikkumista.
01.05.2021
Ilmastokumppanuusverkosto – kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua
Hankkeessa edistetään yritysten ja yhteisöjen päästövähennystoimenpiteitä kehittämällä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoa.
01.09.2022
Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke 2022–2023
Hankkeessa edistetään Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön yksiköiden toimintoja ympäristöystävällisemmiksi.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Haetaan aktiivisesti rahoitusta vähähiilisyyttä edistäville hankkeille
Seurataan aktiivisesti alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä rahoitushakuja ja -mahdollisuuksia ja haetaan rahoitusta vähähiilisyyttä ja Joensuun ilmastotavoitteita edistäville hankkeille.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Hankkeet ja verkostot - climatejoensuu.fi