Sisältöjulkaisija

angle-left Parannetaan etätyön edellytyksiä

Parannetaan etätyön edellytyksiä

Liikenne ja liikkuminen
Etätyön teko mahdollistetaan ja siihen kannustetaan. Työnteossa hyödynnetään etäyhteyksiä. Etätyön avulla vähennetään työmatkaliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Joensuun kaupunki pyrkii kehittämään etätyömahdollisuuksia ja kannustamaan työntekijöitä etätöihin. Etätyön avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä työmatkaliikkumisen tarpeen pienentyessä.

Keväällä 2020 kaupunki sai Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta 50 000 euron rahoituksen etätyön edistämis- ja kehittämishankkeeseen. Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeessa tavoiteltiin työmatkaliikenteen päästövähennyksiä etätyön avulla. Hankkeessa ratkaistiin etätyön ongelmakohtia ja tuotiin esiin etätyön monipuolisuutta. Etätyöhankkeen tavoitteena oli mahdollistaa etätyön tekeminen kodin lisäksi esimerkiksi kirjastoissa ja kuntien tyhjillään olevissa toimitiloissa. Etätyöhanke oli käynnissä 1.9.202031.5.2021.

Syksyllä 2021 Joensuun kaupunki päivittää etätyöohjeistustaan. Etätyöohjeen päivitystyössä hyödynnetään koronapandemia-ajan ja etätyöhankkeen kokemuksia etätyöstä. 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.08.2020
Etätyökysely
Joensuun kaupunki toteutti kevään ja kesän 2020 aikana kunta-alan työntekijöille Pohjois-Karjalassa suunnatun kyselyn, jolla selvitettiin kokemuksia etätyöstä sekä siihen liittyvistä haasteista ja hyödyistä. Etätyökyselyn kautta oli mahdollista ilmoittautua Kokeileva kaupunkiseutu -hankkeen aikana toteutettaviin etätyökokeiluihin. Kyselyyn vastasi yhteensä 76 Pohjois-Karjalan maakunnan alueella työskentelevää kunta-alan työntekijää.
01.09.2020
Etätyöhanke etätyön ongelmakohtien ratkaisemiseksi ja etätyön kehittämiseksi
01.09.2020–31.5.2021 käynnissä olevassa Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeessa edistettiin etätyöskentelyä ja etsittiin uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja etätyöskentelyyn. Hankkeen aikana toteutettiin kunta-alan työntekijöille suunnattuja etätyökokeiluja, joiden avulla vähennettiin työskentelyn ilmastovaikutuksia karsimalla työmatkaliikenteen päästöjä ja hyödyntämällä kuntien tyhjillään olevia toimitiloja.
15.01.2021
Etätyöpisteitä työntekijöiden asuinkunnissa
Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeen puitteissa järjestettiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana useita etätyökokeiluja ympäri Pohjois-Karjalaa. Etätyökokeiluihin osallistuvien työntekijöiden asuinkuntiin tehtiin etätyöpisteet, joissa he saivat työskennellä hankkeen aikana. Etätyöpisteitä pystytettiin Joensuuhun, Hammaslahteen, Ylämyllylle, Outokumpuun, Tohmajärvelle ja Kiteelle.
01.06.2021
Etätyöhankkeen tulosten hyödyntäminen myös hankkeen päätyttyä
Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeen oppeja hyödynnetään mm. kaupungin etätyöohjeen päivitystyössä.
31.12.2021
Kaupungin etätyöohjeen päivitys
Kaupungin etätyöohje päivitettiin syksyn 2021 aikana.
01.03.2022
Pilotoidaan etätyöpisteiden verkostoa Pohjois-Karjalaan
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Päästöt kuriin – tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä -hankkeessa pilotoidaan etätyöpisteiden verkoston perustamista Pohjois-Karjalaan. Joensuu on hankkeessa pilottikuntana yhdessä Kontiolahden ja Rääkkylän kanssa.
31.12.2022
Perustetaan etätyöpisteitä Joensuuhun
Lokakuussa 2022 Joensuun kaupunki avasi kaikille avoimen maksuttoman etätyöpisteen Joensuun Tiedepuistolle. Loppuvuodesta 2022 kaupungin palvelupisteiden yhteyteen (Kiihtelysvaara, Tuupovaara) avataan etätyöpisteitä kaupungin työntekijöille.

Mitä on tehtävä?

31.12.2023
Hallinnon uudet tilat
Joensuun kaupungin hallinnon tilojen saaminen yhteen paikkaan on asetettu tavoitteeksi Joensuun konsernistrategiassa. Keväällä 2023 Torikatu 19:ään valmistuu uudisrakennus, johon siirtyy reilu 200 erilaisissa hallinnon ja suunnittelun tehtävissä työskentelevää henkilöä. Hallinnon yhteisillä tiloilla edistetään myös uudenlaisten työskentelytapojen kehittämistä ja kannustetaan työntekijöitä etätöihin.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

-372 000
-285
300
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Climate Joensuu - climatejoensuu.fi Hiilineutraali Joensuu 2025 - joensuu.fi