Sisältöjulkaisija

angle-left Energiatehokkuussopimusten toimeenpano

Energiatehokkuus­sopimusten toimeenpano

Energiantuotanto ja energiatehokkuus
Toteutetaan energiatehokkuussopimuksiin kirjattuja toimenpiteitä turhan energiankulutuksen vähentämiseksi ja energiankäytön optimoimiseksi kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden omistamissa kiinteistöissä.

Joensuun kaupunki solmi keväällä 2009 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) aikavälille 2008–2016. Sopimuskaudella tavoite oli yhdeksän prosentin energiansäästö vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä, mikä saavutettiin.

Kaupunki liittyi energiatehokkuussopimukseen myös vuosille 2017–2025. Sopimuksen energiansäästötavoite on 4 % vuodelle 2020 ja 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Joensuun kaupungin sopimus koskee kaikkia kunnan omistamia, vuokraamia ja vuokralle annettuja rakennuksia, katu- ja ulkovalaistusta, vesi- ja jätehuoltoa, sekä omia kuljetuksia ja työkoneita. Sopimukseen on liitetty myös Saimaan Satamat Oy, Joensuun Pysäköinti Oy, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy, Senioripiha Oy, Puhas Oy ja Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon tilanteesta raportoidaan vuosittain Motivalle. Kaupungin energiatehokkuustavoite on sisällytetty myös kaupungin vuonna 2018 julkaisemaan ilmasto-ohjelmaan.

Joensuun kaupunkikonserniin kuuluvat Joensuun Kodit Oy, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli ja Joensuun Tiedepuisto Oy ovat solmineet omat energiatehokkuussopimuksensa liittymällä kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen. Myös kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyvät toimijat asettavat lähtökohtaiseksi tavoitteeksi vähintään 7,5 % energiansäästön vuosina 20172025.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2016
Kaupunki saavutti 9 % energiansäästön vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa 2008–2016 määritelty 9 % energiansäästötavoite saavutettiin. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin toimenpiteitä eri sektoreilla. Merkittävin yksittäinen toimenpide oli rakennusten energiatehokkuuden lisääminen, mikä toteutui kiinteistöjen kulutusseurannan pohjalta tehdyillä korjauksilla. Korjaustoimia tehtiin esimerkiksi lämmöneristykseen, minkä lisäksi tekniikkaa parannettiin ja sisälämpötiloja optimoitiin.
31.12.2019
Energiansäästötoimien toteuttaminen vuosille 2017–2025 määriteltyjen energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi
Vuonna 2019 Joensuun kaupungin toteuttamia energiansäästötoimia olivat kaasumoottorin uusiminen Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla, Ukonlahden syväsataman valaistuksen uusiminen ja ulkovalaistuksen muuttaminen LED-valaistukseksi. Vuonna 2021 Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppulaitoksessa otettiin käyttöön uusi lämmönsiirrin, joka parantaa energiatehokkuutta.

Mitä on tehtävä?

01.01.2025
7,5 % energiansäästö vuoteen 2025 mennessä
Jatketaan vuosittaista raportointia ja energiatehokkuussopimusten mukaisia toimia tavoitteena 7,5 % energiansäästö nykyisen sopimuksen loppuun eli vuoteen 2025 mennessä. Tavoite koskee sekä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittynyttä Joensuun kaupunkia että kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyneitä Joensuun Koteja, Joensuun Elliä ja Joensuun Tiedepuistoa.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

10 000
300
100 000
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Toimenpiteen mittarit

Tilakeskuksen kiinteistöjen energiankulutus

Lisätietoja

Hiilineutraali Joensuu 2025 - joensuu.fi