Sisältöjulkaisija

angle-left Edistetään kiertotaloutta Joensuussa (kesken)

Edistetään kiertotaloutta Joensuussa

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Kiertotaloutta edistämällä vähennetään kulutuksen ja tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmassa kiertotalous on nostettu näkyvästi esiin keinona vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja jätemääriä.

Joensuu kuuluu Fisu-verkostoon, jonka 11 resurssiviisautta tavoittelevaa edelläkävijäkuntaa ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ”ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta” ja pyrkii saavuttamaan ne viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Kiertotalouden avulla kasvihuonekaasupäästöt ja jätemäärät vähenevät, kun olemassa materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä.

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.09.2021
Kiertämö-kierrätyskeskuksen avaaminen
Kiertämö -kierrätyskeskus avattiin syyskuussa 2021 Joensuun Salpakadulle. Kaupungin Kiertämöt (toinen sijaitsee Enossa) ovat Joensuun työllisyyspalvelujen Taitamon ylläpitämiä kierrätyskeskuksia. Kiertämöiden tavoitteena on mahdollistaa työttömien työnhakijoiden valmennus kohti työelämää ja samalla vähentää hukkaan menevää tavaraa.
01.06.2022
Osallistuminen kansalliseen kiertotalouden skenaario- ja sitoumustyöhön
Joensuu osallistuu Ympäristöministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään vähähiilisen kiertotalouden green deal -prosessiin 2022–2023, jonka tavoitteena on tukea siirtymää kohti kiertotaloutta Suomessa. Mukaan lähtevät kunnat sitoutuvat mm. osallistumaan materiaalivirta-analyysin ja skenaarioiden laatimiseen, osallistumaan työpajoihin ja yhteen sovittamaan green dealin tavoitteet omiin strategioihin.

Mitä on tehtävä?

31.12.2023
Liittyminen vähähiiliseen kiertotaloussopimukseen
Joensuun kaupunki solmii valtion kanssa vähähiilisen kiertotaloussopimuksen, jonka toimilla edistetään kiertotaloutta Joensuussa.
31.12.2025
Uusiomateriaalien käytön lisääminen rakentamisessa
Uusiomateriaalien (esim. betonimurske, pohjatuhka) käytöllä voidaan merkittävästi vähentää rakentamisen päästöjä.
31.12.2025
Kaupunkiorganisaation kiertotaloustoiminnan kehittäminen
Kiertotaloustoimintaa ja siihen liittyvää tukityöllistämistä edistetään kaupunkiorganisaation sisällä. Edistetään kaupungin irtaimiston tehokasta kiertoa toimipisteiden välillä.
31.12.2025
Tilavarausjärjestelmän kehittäminen
Kaupungin tilojen käytön seuranta- ja varausjärjestelmää, Tilava Joensuu -sivustoa (www.tilavajoensuu.fi) kehitetään ja laajennetaan koskemaan kaikkia kaupungin hallinnoimia tiloja.
31.12.2025
Kiertotalouden liiketoiminnan edistäminen ja tukeminen
Paikallisia yrityksiä kannustetaan kiertotalouden toimintamalleihin esimerkiksi Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkoston kautta.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide