Katujen hoito ja kunnossapito

Katualueen puhtaanapito ja kunnossapito ovat kaupungin ja tontinomistajan/haltijan välistä yhteistyötä. Eri osapuolten vastuut on määritelty kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • tonttiliittymän kunnossapito
 • ilmoitusten tekeminen kaupungille tai poliisille liikennettä vaarantavista puutteista (kuopat yms.)
 • tarvittavat väliaikaiset toimet liikenteen varoittamiseksi vaarallisesta kohdasta.

Puhtaanapito

 • katualueelle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen katualueen rajasta kadun keskilinjaan, kuitenkin enintään 15 metrin (tai 24 metrin, jos katualueella on istutusalue) etäisyydelle saakka
 • tontille johtavien kulkuteiden pitäminen puhtaana ja ojarumpujen tukkeutumisen estäminen
 • tontin rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuvan viherkaistan ja ojan siistinä pitäminen
 • lian ja roskien poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä.

Talvihoito

 • jalkakäytävän viereisen ojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • tonttiliittymään ja liittymän näkemäalueelle kertyneen lumen poisto, mikä sisältää myös aurausvallin poiston
 • kaupunkikeskustassa (kaupunginosat I–IV) jalkakäytävälle kertyneen lumen poisto ja liukkauden torjunta sekä liukkaudentorjuntamateriaalin poisto.

Kaupungin velvollisuudet

Kaupunki vastaa kaikista niistä katualueen kunnossa- ja puhtaanapitotehtävistä, joita ei ole määritelty edellä tontinomistajan ja -haltijan velvollisuuksiin.

Kunnossa- ja puhtaanapidon vastuut Joensuussa kesällä

Kunnossa- ja puhtaanapidon vastuut Joensuussa talvella

Kadut kuntoon -esite

Talvihoito ja aurausseuranta

Joensuun kaupunki huolehtii katualueiden ja erillisten pyöräteiden talvihoidosta lukuun ottamatta kiinteistöjen vastuulle kuuluvaa kaupunkikeskusta-alueen (kaupunginosat I–IV) jalkakäytävien talvihoitoa.

Talvihoitotöihin kuuluvat auraus, lumipolanteen poisto, tarvittavat lumen siirrot, liukkauden torjunta ja keväällä hiekoituksen poisto. Ajoradat ja pyörätiet on jaettu kunnossapitoon väylien liikenteellisen merkityksen mukaisesti. Kullekin kunnossapitoluokalle on määritelty talvihoitotöiden laatuvaatimukset.

Kaupungin vastuulla olevat talvihoitotehtävät on jaettu kahteen alueeseen, joissa toimijoina ovat:

Joensuun kaupunki, kaupunkirakennepalvelut

 • Kanervalan, Käpykankaan, Linnunlahden, Marjalan, Mutalan, Noljakan, Otsolan, Pilkon, Raatekankaan, Rantakylän, kaupunkikeskustan (I-IV), Siihtalan ja Utran kaupunginosat
 • Päivystysnumero puh. 050 401 4433

 • Teknisen keskuksen hoitovastuulla olevien väylien auraustilannetta voit seurata lähes reaaliaikaisesti kartalta
   

Savon Kuljetus Oy

 • Hukanhaudan, Karsikon, Multimäen, Niinivaaran, Penttilän, Sirkkalan, Karhunmäen, Reijolan, Niittylahden ja Hammaslahden kaupunginosat Heinävaaran, Kiihtelysvaaran, Koveron, Tuupovaaran, Enon ja Uimaharjun kaupunginosat
 • Päivystysnumero Road Meteo Oy puh. 020 710 1545
 • Savonkuljetuksen auraamat tiet näet tästä.

Alueurakka 2023 tehtäväselostus

Liikennealueiden työkohtainen tehtäväluettelo

Liikennealueiden kunnossapitokartat

Linkki kunnossapitokarttoihin

ELY-keskuksen hoidossa olevat tiet

Tienumerokartta

 

Lumen vastaanotto

Kaupungilla on Aspitien varressa lumen vastaanottopaikka, jota voivat käyttää kaupungin kanssa sopimuksen tehneet. Vastaanottopaikalle saa tuoda vain puhdasta ja jätteetöntä lunta. Likaisen lumen tuoja on velvollinen maksamaan puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset. Alueella on portti, johon sopimuksen tehneet saavat kulkutunnisteen. Lisäksi alueella on tallentava kamera, jota kautta toiminta on valvottua.

Lumen vastaanottopaikka on avoinna 24/7 ja vastaanottohinta on 14,29 euroa/kuorma (alv 0%).
Lumen vastaanottopalvelun yhteyshenkilönä on Tarmo Kontturi, puh. 050 344 6403.

Lumen vastaanottopaikan kartta

Ulkovalaistus

Joensuun kaupunki vastaa katujen, puistojen ja liikuntapaikkojen ulkovalaistuksesta. Valaisimia on noin 21 700 kappaletta. Muutamme ulkovalaistusta koko ajan energiatehokkaammaksi ja kaikki uudet valaisimet ovat led-valaisimia. Led-valaisinten osuus on noin 90 %. 

Energian säästämiseksi sammutamme ulkovalaistuksen kokonaan kesä-heinäkuussa viikoilla 21-30, lukuun ottamatta kantakaupungin liikekeskustan aluetta. Kesäsammutusajan ulkopuolella led-valaistus himmenee öisin, mutta ei sammu kokonaan. Kaupunki on luopunut kokonaan yösammutuksista led-valaisimiin siirryttäessä. 

Valaistusvikoja korjataan säännöllisesti. Yksittäisiä palaneita lamppuja vaihdetaan vain huoltokierroksen yhteydessä, ellei kohteeseen liity muuta viankorjauskäyntiä.

Vuosittaiset ulkovalaistuksen huoltokierrosten ajankohdat

 • huoltokierros 1    viikot 4–7
 • huoltokierros 2    viikot 12–15
 • huoltokierros 3    viikot 32–35
 • huoltokierros 4    viikot 44–47.

Urakoitsijamme tekevät huoltokierrokset normaalina työaikana ja valot sytytetään huollon ajaksi. Katuvalot sytytetään päiväaikaan tarpeen ja tilanteen mukaan myös muina satunnaisina ajankohtina viankorjaustöiden, muiden valaistuksen huoltotöiden ja testauksien yhteydessä.

Lähetä valaistuksen vikailmoitukset palautejärjestelmän kautta.

Ulkovalaistuskyselyt

Joensuun kaupunki kerää vuosittain palautetta ulkovalaistuksesta. Kyselyllä selvitetään, kuinka tyytyväisiä joensuulaiset ovat katujen ja puistojen valaistukseen. Vastausten perusteella halutaan löytää ulkovalaistuksen keskeiset kehittämistarpeet ja samalla arvioida, kuinka ulkovalaistustyötä tekevät ovat onnistuneet työssään.

Palautekysely toteutetaan marras–joulukuussa.

Sivu arviointi ja palaute

YHTEYSTIEDOT

 

 

Pielisjoen pohjoispuoli

Ruutukaava-alue, Kanervala, Käpykangas, Linnunlahti, Marjala, Mutala, Noljakka, Otsola, Pilkko, Raatekangas, Rantakylä, Siihtala ja Utra

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut
050 401 4433


Pielisjoen eteläpuoli ja maaseutualueet

Hukanhauta, Karsikko, Multimäki, Niinivaara, Penttilä, Sirkkala, Karhunmäki, Reijola, Niittylahti, Hammaslahti, Heinävaara, Kiihtelysvaara, Kovero, Tuupovaara, Eno ja Uimaharju

Urakoitsijana toimii Savon Kuljetus Oy.

Palautteita käsittelee RoadMeteo Oy.

Road Meteon päivystysnumero:
020 710 1545