Mikä Ilmastokumppanuus

Hiilineutraali Joensuu 2025 saavutetaan yhteistyöllä

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteena on yhdessä eri toimijoiden kanssa vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt hyvitetään tai varastoidaan hiilinielujen avulla. Näin saavutetaan Hiilineutraali Joensuu 2025.

Joensuun kaupunki toteuttaa erilaisia ilmastotoimia kaupunkikonsernin sisällä. Ilmastotavoitteita ei kuitenkaan saavuteta yksin, sillä on arvioitu, että 45 % kuntien vuotuisista päästöistä syntyy yritystoiminnasta. Ilmastokumppanuuden kehittäminen ja verkoston kasvattaminen ovat Joensuun ilmasto-ohjelman keskeisimpiä toimenpiteitä.

Joensuun kaupungin ilmastokumppanuuden kehittäminen ja ilmastokumppanuusverkoston rakentaminen alkoi vuonna 2015 Ilmastotori-hankkeen toimesta. Verkosto kehittyy ja laajenee edelleen. Vuonna 2024 verkostossa on mukana jo 50 ilmastokumppania.

Kuva: Joensuun päästöt vuonna 2022 ja päästövähennystavoite vuoteen 2025. (Lähde: CO2-raportti 2022).

Ilmastokumppanuus näyttää polun vastuulliseen toimintaan ja luo pohjaa ilmastotyön ja -palveluiden kehittymiselle Joensuussa

Joensuun kaupungin ilmastokumppanuusverkosto tarjoaa jäsenilleen työkaluja ja tietoa vähähiilisen toiminnan ja päästöjen vähentämisen tueksi – täysin maksutta. Ilmastokumppanuusverkoston kanssa pidetään säännöllisiä verkostotapaamisia ja aamukahvitilaisuuksia. Kumppaneille järjestetään tietoiskuja, webinaareja, koulutusta ja työpajoja ajankohtaisista ilmastoteemoista. Lisäksi viestimme kumppaneille uutiskirjeellä ajankohtaisista yritysmaailman ilmastouutisista sekä tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista.

Kaupunki tahtoo kehittää verkostoa kattavaksi yritysten verkostoksi, joka voi luoda pohjan ilmastotyön ja -palveluiden sekä vähähiilisten työpaikkojen muodostumiselle Joensuussa. Vastuullisuus on valttikortti myös tiedostavien kuluttajien suuntaan, ja ilmastokumppanuusverkosto tarjoaakin näyttämön edelläkävijäorganisaatioiden saavutuksille ja ilmastotyön onnistumisille. Tätä kautta edistämme kestävän liiketoiminnan kehittymistä Joensuun alueelle. Myös (ilmasto)yhteistyön paikkoja ilmastokumppaneiden välillä etsitään aktiivisesti: verkostossa on eri alojen osaajia, jotka voivat hyötyä toisistaan.

Ryhdy ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumus kaupungin kanssa

Yrityksenä tai yhteisönä voitte ryhtyä ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa. Ilmastositoumus on vapaaehtoinen sopimus, jossa yritys sitoutuu muuttamaan toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi itse valitsemillaan toimenpiteillä. Kumppanuudessa on kyse pidemmän tähtäimen suunnitelmallisesta ilmastotyöstä, johon yrityksiä ja yhteisöjä halutaan kaupungin puolelta kannustaa.

Haluatko ilmastokumppaniksi?