Joensuussa teemme ilmastotekoja

Joensuussa teemme ilmastotekoja

Jokainen ilmastoteko on tärkeä, oli se sitten suuri yritysinvestointi tai arkinen teko, jota ei aina ole osannut edes kuvitella ilmastoteoksi. Teot ilmaston hyväksi säästävät rahaa, energiaa ja ympäristöä. Samalla käytät valtaasi ja luot muutokselle mahdollisuuden.

Katso millaisia tekoja me Joensuussa teemme!

Sisältöjulkaisija

angle-left Joen­suun vuo­den 2022 pääs­tö­las­kel­mat jul­ki – pääs­töt vä­he­ni­vät toi­vo­tul­la tah­dil­la
 

Joen­suun vuo­den 2022 pääs­tö­las­kel­mat jul­ki – pääs­töt vä­he­ni­vät toi­vo­tul­la tah­dil­la

02.05.2024 09:32

Joensuu on laskenut vuonna 2022 kaupungin alueelta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjen kokonaismäärä oli 385 tuhatta tonnia. Vuosien 2021 ja 2022 välillä päästömäärä väheni 40 tuhatta tonnia. Päästöt vähenivät tai pysyivät samalla tasolla kaikilla sektoreilla.

Joensuu tavoittelee hiilineutraaliutta ja 60 % päästövähennystä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2007 tasoon. Vuonna 2022 päästöjä oli vähennetty 42 %.

– Vuoden 2022 päästötieto voi tuntua vanhalta, mutta se on tuorein tieto kaupungin päästöistä, sillä niiden laskeminen on hidasta, kommentoi kaupungin ilmastokoordinaattori Tuuli Hyppänen.

Eniten päästöt vähenivät teollisuudessa ja työkoneiden käytössä, jotka ovat suurin yksittäinen päästölähde Joensuussa. Päästöt vähenivät tällä sektorilla 25 tuhatta tonnia. Suurin syy teollisuuden päästöjen vähenemiselle on vähentynyt polttoaineiden käyttö. Toiseksi eniten päästöt vähenivät kaukolämmöntuotannossa, jossa vähennys oli 4 tuhatta tonnia.
 

Grafiikka, jossa näkyy Joensuun päästöt vuodesta 2007 lähtien. Päästöt ovat laskeneet.

Kuva: Joensuun päästökehitys vuodesta 2007 alkaen. (Lähde: CO2-raportti 2024 Joensuu)


Joensuun suurimmat päästölähteet ovat teollisuus, tieliikenne ja kaukolämmön tuotanto. Vuosien 2021 ja 2022 välillä tieliikenteen päästöt vähenivät 2 tuhatta tonnia, joka on hieman edellisvuosia vähemmän. Suurin päästöjen aiheuttaja tieliikenteessä on henkilöliikenne.

– Kansallisesti on arvioitu, että tieliikenteessä myönteistä päästökehitystä ajoi ajoneuvokannan sähköistyminen ja ajosuoritteiden eli ajettujen kilometrien väheneminen, kommentoi Hyppänen.

Joensuun päästöjen jakautumista kuvaava grafiikka. Päästöjä on syntynyt liikenteestä 42 %, kaukolämmöstä 23 %, maataloudesta 8 %, kuluttajien sähkönkulutuksesta 8 %, jätehuollosta 7 %, sähkölämmityksestä 7 %, erillislämmityksestä 5 % ja maalämmöstä 0 %.

Kuva: Joensuun päästöjen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2022 ilman teollisuutta. (Lähde: CO2-raportti 2024 Joensuu) 
 

Seuraavana vuonna tieliikenteen päästöjen oletetaan kääntyvän kasvuun, koska polttoaineen jakeluvelvoitetta laskettiin vuodelle 2023. Jakeluvelvoitteella edistetään fossiilisten polttoaineiden korvaamista liikenteessä. Jakeluvelvoite tarkoittaa, että polttoaineen jakelijoiden vuosittain myymästä liikennepolttoaineesta tietyn osuuden tulee olla uusiutuvia polttoaineita.

Lisäksi kaupungille laskettiin ennakkotieto vuoden 2023 päästöistä. Sen mukaan päästöjen pitäisi vähentyä edelleen, tosin vähenemisen tahti hidastuu hieman.

Joensuun kasvihuonekaasupäästöt -raportti löytyy Climate Joensuu -verkkosivuilta: katso raportti