Haluan ilmastokumppaniksi

Tervetuloa mukaan verkostoon!

Voitte yrityksenä tai yhteisönä ryhtyä ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa.

Ilmastositoumus koostuu itse määrittelemistänne tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla pyritte vähentämään hiilijalanjälkeänne ja ympäristökuormaanne. Sitoumuksen laatimiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun saatte apua meiltä. Ilmastokumppanina pääsette osaksi Ilmastokumppaneiden verkostoa, jossa tapaamisia on puolivuosittain. Verkoston jäsenille jaetaan ajankohtaista tietoa ilmastotyöstä yrityskentällä sekä muun muassa tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista.

Ilmastokumppanuussitoumus ei sisällä byrokratiaa, eikä se laillisesti velvoita teitä. Ilmastokumppanuudessa on kyse pidemmän tähtäimen suunnitelmallisesta ilmastotyöstä, johon yrityksiä ja organisaatiota halutaan kaupungin puolelta kannustaa. Ilmastokumppanuusverkostolla luodaan tieto- ja kokemusperustaista yritysten ja yhteisöjen välistä sparrausta. Joensuun kaupunki kannustaa ja haluaa tukea ilmastoystävällisiä yritysratkaisuja.

Katso listaltamme esimerkkejä siitä, minkälaisia toimenpiteitä ilmastositoumukseen voidaan sisällyttää.

Voit myös tutustua ilmastositoumuksen mallipohjaan.


Kaikki alkaa alkuselvityksestä

Alkuselvitys toimii pohjana ilmastositoumukselle. Alkuselvityksellä tarkennetaan yrityksenne tai yhteisönne lähtötaso, jotta voimme yhdessä suunnitella teille sopivat tavoitteet ja toimenpiteet ilmastositoumukseenne. Kun lähtötilanne on selvitetty, määrittelette tavoitteet ja toimenpiteet, jotka kirjataan sitoumukseen.
Vastaa alkukyselyn kysymyksiin, kirjoita ylös omat ajatuksesi ja sitoumusehdotuksesi, joita kysymykset herättävät. Lopuksi lähetä täytetty ja tallennettu tiedosto meille. Teemme sopivia ehdotelmia ilmastositoumukseenne.

Tee alkuselvitys

 

Ota yhteyttä:

kukka-maaria.hamunen@joensuu.fi /
ymparistonsuojelu@joensuu.fi
puh. 044 576 7220


Tästä avautuu hieno polku yhteisen ilmastoystävällisen Joensuun rakentamiseen!