Joensuussa teemme ilmastotekoja

Joensuussa teemme ilmastotekoja

Jokainen ilmastoteko on tärkeä, oli se sitten suuri yritysinvestointi tai arkinen teko, jota ei aina ole osannut edes kuvitella ilmastoteoksi. Teot ilmaston hyväksi säästävät rahaa, energiaa ja ympäristöä. Samalla käytät valtaasi ja luot muutokselle mahdollisuuden.

Katso millaisia tekoja me Joensuussa teemme!

Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun vuoden 2021 päästölaskelmat julki – myös kulutuksen hiilijalanjäljestä uutta tietoa
 

Joensuun vuoden 2021 päästölaskelmat julki – myös kulutuksen hiilijalanjäljestä uutta tietoa

04.05.2023 07:43

Joensuu on laskenut vuonna 2021 kaupungin alueelta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjen kokonaismäärä oli 425,7 tuhatta tonnia. Vuosien 2020 ja 2021 välillä päästömäärä nousi 9,9 tuhatta tonnia. Eniten päästöt kasvoivat kaukolämmön tuotannossa ja teollisuudessa. Vuonna 2021 lämmitystarve oli Suomessa suuri. Tämä selittää miksi kaukolämmön päästöt eivät vähentyneet odotetusti. Teollisuudessa päästöjen kasvua selittää erityisesti sähkönkulutuksen lisääntyminen, mutta muuten teollisuuden päästöjen nousuun raportti ei tarjoa syventävää tietoa. Lisäksi kaupungille laskettiin ennakkotieto vuoden 2022 päästöluvusta, minkä mukaan kehityksen pitäisi taas taittua laskuun.

Joensuun päästökehitystilasto. Vuonna 2007 päästöt olivat 660,8 tuhatta tonnia. Vuonna 2021 päästöt olivat 425,7 tuhatta tonnia. 

Kuvateksti: Joensuun päästökehitys vuodesta 2007 alkaen. (Lähde: CO2-raportti 2023 Joensuu)

Joensuun suurimmat päästölähteet ovat teollisuus, tieliikenne ja kaukolämmön tuotanto. Vuosien 2020 ja 2021 välillä tieliikenteen päästöt vähenivät eniten verrattuna muihin päästöjä aiheuttaviin sektoreihin. Ajoneuvojen liikennesuorite on pysynyt laskussa Suomessa vuodesta 2018 alkaen. Tieliikenteen päästöihin on voinut vaikuttaa myös koronaviruspandemian aikainen liikkumisen väheneminen. 

 

Kuvateksti: Joensuun päästöjen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2021. (Lähde: CO2-raportti 2023 Joensuu)

Kulutuksen hiilijalanjäljestä uutta tietoa 

Kaupunki on selvittänyt myös joensuulaisten kulutuksesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen nyt toista kertaa. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin vuosilta 2020 ja 2022. Joensuun lisäksi hankkeeseen osallistui 19 muuta kuntaa. 

Kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. 

- Nyt toisella laskentakierroksella saimme kehitettyä laskentaa ja se tarjoaa aikaisempaa kattavammin tietoa rakentamisesta teiden, katujen ja siltojen osalta sekä liikkumisesta kotimaan lentoliikenteen sekä huviveneiden osalta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana myös mökkeilyn vaikutuksia kulutuksen päästöihin on tarkasteltu, projektipäällikkö Emma Liljeström laskennan toteuttaneesta Sitowisestä kertoo.  

Kulutuksesta aiheutuneet päästöt lisääntyivät Joensuussa vuosien 2020 ja 2022 välillä. Joensuun kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 7,95 tonnia asukasta kohden, kun taas vuonna 2020 kulutuksen päästöt olivat 7,56 tonnia. Merkittävimpiin kulutuksen päästölähteisiin kuuluivat Joensuussa ruoka sekä energiankulutus. 

Kaupungilla mahdollisuus vaikuttaa 

Kulutuksen päästöjen vähentämisessä on valtava potentiaali, mutta se edellyttää muutoksia ihmisten käyttäytymisessä. Kunnilla on mahdollisuus tukea asukkaitaan ilmaston kannalta kestävissä valinnoissa panostamalla julkiseen liikenteeseen, ruokailuun ja tarjoamalla vähäpäästöistä kaukolämpöä. Lisäksi viestintä ja tiedotus ovat keinoja, joilla kunnat voivat vaikuttaa.  

- Merkittävä kuluttajien valintoihin liittyvä päästövähennyspotentiaali liittyy ruokavalintoihin. Kuntien vaikutusmahdollisuudet piilevät ilmastovaikutuksiltaan vähäisemmässä, kasvispainotteisessa päiväkoti-, koulu- ja työpaikkaruokailun tarjoamisessa, selvittää Luken erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri. 

Joensuun kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitevuosi on Suomen kuntien ja kaupunkien kunnianhimoisin.

Joensuun kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt -raportin löydät täältä.