Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupunki osallistuu kansalliseen kiertotalouden skenaario- ja sitoumustyöhön
 

Joensuun kaupunki osallistuu kansalliseen kiertotalouden skenaario- ja sitoumustyöhön

01.07.2022 07:59

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat käynnistäneet vähähiilisen kiertotalouden green deal -prosessin, jonka tavoitteena on tukea siirtymää kohti kiertotaloutta Suomessa.  

Green dealit ovat vapaaehtoisia sopimuksia valtion ja elinkeinoelämän tai julkisen sektorin toimijoiden välillä. Vähähiilinen kiertotaloussopimus on eräänlainen green deal, mutta se eroaa tyypillisistä green deal sopimuksista. Kiertotalouden green dealissa ei allekirjoiteta varsinaista sopimusta, vaan se koostuu yhteisistä raameista ja kriteereistä sekä mukaan lähtevien toimijoiden vähähiilistä kiertotaloutta edistävistä sitoumuksista.  

Green dealin skenaario- ja sitoutumistyöhön mukaan lähtevät kunnat sitoutuvat mm. osallistumaan materiaalivirta-analyysin ja skenaarioiden laatimiseen tuottamalla lähtötietoja sekä näkemyksiä keskeisistä tulevaisuuden muutoksista  ja investoinneista, osallistumaan työpajoihin ja keskusteluihin sekä yhteen sovittamaan kiertotalouden green dealin tavoitteet ja toimet soveltuvin osin omiin strategioihin ja sitoumuksiin. Joensuun kohdalla mukaan lähteminen tarkoittaa lähinnä osallistumista tulevaisuuden skenaarioiden valmisteluun.  

Skenaariotyö alkaa kesäkuussa 2022 ja kestää vuoden 2023 syksyyn, jonka jälkeen on mahdollista tehdä varsinainen green deal -sitoumus. Osallistuminen edellyttää työpanosta ja paikallisen verkoston kokoamista skenaario- ja sitoutumistyön tueksi. Joensuun kaupungin yhteyshenkilönä toimii strategiajohtaja Sami Laakkonen

(Kuva: Don Kaveen / Unsplash)